Forebyg stress med arbejdsglæde

Forebyg stress med arbejdsglæde

Ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) seneste undersøgelse (november 2023), koster stress danske virksomheder rigtig mange penge – intet mindre end 16,4 mia. kr. årligt. Og de mange tabte milliarder er beregnet ud fra både sygefravær og mistet produktion.

Men det handler ikke kun om kroner og ører. Lad os være enige om, at det samtidig er direkte uetisk, at skabe en arbejdskultur, hvor medarbejderne på stribe går ned med arbejdsrelateret stress. Faktisk synes vi, at virksomheder med mange stressramte, burde blive straffet økonomisk, eksempelvis med bøder.

Se artikel på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Tallene er taget fra en artikel fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Klik på billedet for at læse artiklen.

Forebyggelse af arbejdsrelateret stress er vanvittig vigtigt, og enhver virksomhed, med respekt for deres ansatte, skal prioritere effektive forebyggende indsatser højt. Det vil, som vi kan se på ovennævnte tal, ligeledes give virksomheden en højere fortjeneste. Men det kræver en velovervejet strategi for arbejdsmiljøet og arbejdsglæden – og så kræver det en masse god ledelse.

Når I har en arbejdsglædestrategi, med fokus på medarbejdernes trivsel, er det væsentligt at alle ledere bliver klædt på til opgaven.

Her er nogle af de vigtigste ting en leder bør have fokus på:

Mening

Faktisk kan det være svært at finde frem til den konkrete kilde til stress, og ofte er det da også flere parametre der spiller ind. Stress kommer ikke kun af mængden af arbejde, men i høj grad også hvis vi ikke føler at vores arbejde er meningsfuldt.

Virksomheder kan derfor undgå stress, ved at sikre at medarbejderne føler at de arbejder med noget meningsfuldt. Og så skal vi naturligvis fjerne eventuelle barrierer for mening i deres arbejde.

(kilde: Helle Hein’s bog: “En Giftig Stresscocktail – Når Stress Skyldes Mangel på Mening”).

Læs også denne artikel: Ledertip – Skab mening

Tillid

Skab tillid til dine medarbejdere, og gør det tydeligt at du er der for dem – at du lytter til dem. Tillidsfulde ledere har gladere og mere engagerede, loyale medarbejdere. En kultur med høj tillid, har også en positiv indflydelse på hvordan medarbejderne behandler hinanden.

Når du som leder har gode tillidsfulde relationer til dine medarbejdere, kan du ligeledes forebygge stress for dig selv som leder. Det viser en norsk undersøgelse fra 2014 blandt 3000 ledere.

Læs også denne artikel: Tillid – hvad siger hjerneforskningen?

Pauser

Vi er ikke designet til at opretholde konstant aktivitet i løbet af en hel arbejdsdag, da det belaster og påvirker vores evne til at præstere, koncentrere os og levere kvalitet. Det er nødvendigt for medarbejderne med korte pauser, pusterum eller de skal løbende have mulighed for at engagere os i noget andet. Pauser er gødning for hjernen (indlæring og hukommelse), det er med til at forebygge stress og er afgørende for at opretholde høj præstation og trivsel.

(Kilde: researcher.life)

Læs også denne artikel: Husk at holde pauser

Synliggør jeres meningsfulde fremskridt

I vores travle arbejdsliv, er det let at overse betydningen af små sejre og meningsfulde fremskridt. Teresa Amabile, som er en af de førende forskere inden for kreativitet og motivation, har gennem sin forskning introduceret begrebet “The Progress Principle” og “The Power of Small Wins”. Disse koncepter har afgørende indflydelse på vores evne til at forblive motiverede og kreative.

Derfor skal I fokusere på at skabe et arbejdsmiljø, der synliggør jeres individuelle og kollektive meningsfulde fremskridt.

Læs også denne artikel: Fokuser på det arbejde du rent faktisk når, frem for det du ikke når.

Her kan du høre Teresa Amabile fortælle om The Progress Principle.

Medbestemmelse

Demokratiske arbejdspladser med høj grad af medbestemmelse fremmer et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives bedre, er mere engagerede, motiverede, føler sig værdsatte og respekteret. Medbestemmelse fremmer desuden, følelsen af ejerskab i opgaven, giver et højere tilhørsforhold til virksomheden og fremmer læring og udvikling hos den enkelte.

Læs også denne artikel: Social bæredygtighed og arbejdsglæde

Gode relationer

Arbejdsglæde kommer i høj grad af gode relationer. Brug tid med dine medarbejdere, og skab rammerne til at de kan bruge tid med hinanden. Sørg for at der er en god omgangstone og en høj grad af psykologisk tryghed – det gør at medarbejderne trives bedre og tør tale højt om fejl, usikkerhed m.v.

The best thing a manager can do to prevent work stress, is to develop good relationships with the employees at work

Professor: Astrid M. Richardsen

Respekter at alle er forskellige, og kend alles styrker og svagheder. Vis medarbejderen at du forstår vedkommende. Når en medarbejder oplever at blive set og hørt, vil de uden tvivl yde mere når der er brug for det.

Læs også denne artikel: Ny forskning – Gode relationer på arbejdspladsen er vigtig.

Flere tips

Vi har tidligere udgivet en masse tips til at finde arbejdsglæde. Måske et af nedenstående forslag kunne hjælpe dig til at øge din egen arbejdsglæde:

Og vi har endnu mere inspiration til arbejdsglæde i vores mandagstip.


Andre relaterede artikler:

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar