Ny forskning: Gode relationer på arbejdspladsen er vigtig

Ny forskning: Gode relationer på arbejdspladsen er vigtig

Psychological climate for caring (PCC) – eller det psykologiske klima for omsorg, er en psykosocial faktor der er direkte forbundet med individuel performance og arbejdsglæde.

Det handler naturligvis om medarbejdernes opfattelse af det psykiske arbejdsmiljø (dvs. organisationens politikker, praksisser og systemer), men også om det sociale, med fokus på at vi har omsorgsfulde, tillidsfulde, retfærdige, respektfulde og anerkendende relationer.

Det psykiske arbejdsmiljø er et samspil mellem de psykologiske/sociale forhold på arbejdspladsen og de enkelte medarbejdere. Og samspillet mellem de 2, kan påvirke vores fysiske og psykiske helbred både positivt og negativt. Når vi har et meningsfuldt arbejde, god balance mellem forventninger og ressourcer, autonomi, gode relationer, støtte og anerkendelse fra både kolleger og ledere samt psykologisk tryghed – bliver vores fysiske og psykiske helbred påvirket positivt.

Når der er psykologisk tryghed, kan vi åbent dele idéer, spørgsmål, bekymringer og fejl. Vi kan være uenige, men stadig respektfulde. Vi bakker hinanden op og har en høj grad af tillid og respekt.

I et nyt studie har man set på, hvordan PCC ( det psykologiske klima for omsorg) påvirker medarbejderne i en virksomhed. Det man fandt var, at følelsen af, at have høj grad af omsorg/gode relationer, var direkte forbundet til både medarbejdernes helbred og arbejdsindsats. Blandt deltagerne i studiet var der positiv effekt på:

 • generel velvære
 • mental sundhed
 • fysisk sundhed
 • social tilknytning
 • højere produktivitet
 • højere engagement
 • trivsel/arbejdsglæde

Kulturen på arbejdspladsen er altså (ikke overraskende) afgørende for, hvordan vi performer og naturligvis hvordan vi trives – om vi har arbejdsglæde.

Studiet er gennemført blandt ansatte i en amerikansk organisation med et velværeprogram.

Hvad kan I som virksomhed gøre

 1. Screen jeres medarbejdere allerede i ansættelsesfasen. Passer de til jeres kultur og kan de være positive kulturbærere?
 2. Sørg for en god onboarding process, hvor de nye medarbejdere både får faglig og social indsigt i virksomheden og kolleger/chefer.
 3. Løbende sætte tid af til, at kollegerne har tid til hinanden
 4. God ledelse, hvor lederne bruger tid på og med medarbejdere. Der skal skabes tillid – og det betyder at der skal sættes tid af i kalenderen.
 5. Stop negativ adfærd

Hvad kan du selv gøre

 1. Sørg for selv at have arbejdsglæde. Gør alt hvad du kan for at gøre mere af det der giver dig arbejdsglæde, og gør noget ved det der tager din arbejdsglæde. Måske skal du have hjælp og støtte – det er også helt ok, du skal bare huske at bede om hjælp.
 2. Tænk over hvordan du kan være en god kollega. Din arbejdsglæde smitter, så tænk over hvad du kan gøre for at vedligeholde det gode kollegaskab. Tilbyd din hjælp til en kollega der har brug for det. Eller overrask en kollega (eller din chef) med uventet venlighed.

Relaterede artikler:

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar