Om arbejdsglæde

Videnskaben viser at arbejdsglæde er godt
både for virksomhedens succes og for medarbejderne.

Vi arbejder 100% forskningsbaseret.

Vi samler løbende de vigtigste forskningsresultater fra en række discipliner som psykologi, sociologi, neurologi, management-teori og adfærdsdesign, og bruger dem som grundlag for alt vores arbejde. Vi har også selv gennemført en række undersøgelser omkring hvilke faktorer der skaber og dræber arbejdsglæde. Det at vi arbejder forskningsbaseret , giver dig som kunder en vished om, at vi aldrig kommer med påstande, som der ikke er bevis for. Det giver også budskabet mere troværdighed og større effekt, fordi det baserer sig på metoder, som der er evidens for virker.

Det betyder ikke, at vores arbejdsglædeforløb, -foredrag og -workshops er kedelige, tværtimod. Vi præsenterer altid budskaberne på en levende og engageret måde.

Fra videnskaben inden for positiv psykologi, ved vi at arbejdsglæde giver mere produktive og kreative medarbejdere.

– Beyond Money: Toward an Economy of Well-Being

Forskning viser blandt andet at medarbejdere performer bedre, når de er glade og er engagerede i det de gør.

– The Progress Principle

Fordele ved arbejdsglæde

Kilder: Gallup, HBR, Forbes, MIT, Harvard University, Greater Good Science Center, Martin Seligman, Amy Wrezniewski, Teresa Amabile, Sonja Lyubomirsky, Cary Cooper, Barbara Fredrickson, Ed Diener m.fl.

Hvorfor er arbejdsglæde vigtig?

Her er der 10 ting du skal vide om arbejdsglæde:

  1. Undersøgelser viser, at virksomheder med glade ansatte klarer sig op til dobbelt så godt på bundlinjen
  2. Arbejdsglæde er en af de tre vigtigste kilder til livsglæde. De to andre er et godt parforhold og nære venskaber.
  3. Arbejdsglæde er den bedste kur mod stress. Stress kommer ikke nødvendigvis af at arbejde for meget, men af at have det skidt mens du arbejder.
  4. Mere arbejdsglæde kan reducere sygefravær og personaleomsætning dramatisk.
  5. De tre største kilder til manglende arbejdsglæde er: mangel på ros og anerkendelse, manglende hjælp og opbakning fra nærmeste leder samt chefen.
  6. Din arbejdsglæde er dit ansvar. Ikke chefens, ikke kollegernes og ikke samfundets. Dit.
  7. Ledelsen og virksomheden har et ansvar for at skabe rammer, som gør det nemt at være glad.
  8. Arbejdsglæde kommer både af en virksomheds politikker, strategier, planer og hierarkier og af de ting som du og jeg gør her og nu.
  9. Arbejdsglæde kommer ikke af løn, bonus, titler og frynsegoder. Det kommer af to ting: Resultater – dvs. at gøre at godt stykke arbejde som man kan være stolt af og Relationer – at have det godt med de mennesker man arbejder sammen med.
  10. Arbejdsglæde kommer ikke af sig selv og det kræver en langsigtetfokuseret indsats fra både ledelse og medarbejdere.
Arlette fortæller om pointerne fra vores foredrag hos en af vores glade kunder

Arbejdsglæde FAQ’s

Her er nogle af de spørgsmål vi ofte får:

Hvem er ansvarlig for arbejdsglæden?

Vi har alle et ansvar for arbejdsglæden. Dig selv, kolleger, ledere og selve virksomheden har også et ansvar for at skabe de rette rammer.

Det er lettest at finde arbejdsglæden, når du ved hvad det gør dig glad og hvad der går ud over din arbejdsglæde. Så kan du søge mere af det der gør dig glad – og du kan gøre noget ved det der ødelægger arbejdsglæden.

Får man arbejdsglæde af højere løn og frynsegoder?

Det er altid rart med en lønstigning eller en lille bonus, men det er ikke noget der rykker ved arbejdsglæden – slet ikke på længere sigt.

Arbejdsglæde er når du personligt føler, at dit arbejde er meningsfuldt – du skal være stolt af dit arbejde og føle du gør en forskel. Det er også vigtigt at have gode relationer på jobbet. Arbejdsglæde kommer også, når du har respektfulde, tillidsfulde relationer til dine kolleger.

Vi har ikke tid til at gøre noget for arbejdsglæden!

Det er, når I er pressede p.g.a. travlhed eller store forandringer, at I har mest brug for at arbejde med arbejdsglæden.

I pressede tider, er fokus ofte andetsteds og I glemmer de små ting i hverdagen, der kan gøre en kæmpe forskel. Selvom I normalt trives godt, vil et arbejdsglæde-oplæg give jer det løft I har brug for midt i travlheden.

Hvordan defineres arbejdsglæde?

Arbejdsglæde er svær at definere. Hvor jobtilfredshed handler om hvad vi tænker om vores job, så er arbejdsglæde når du føler du gør en forskel. Altså din oplevede glæde og ikke din evaluerede glæde.

Forskeren Emilia Simon-Thomas definerer det sådan her:

” Happiness is an overall sense that we enjoy our time, feel personally driven,  and know that what we do matters.”

Min ledelse synes ikke at arbejdsglæde er vigtig…

Hvis ledelsen ikke er parate til at gå ind i arbejdet med arbejdsglæden, så bed dem om et årligt budget og nedsæt et arbejdsglæde-udvalg. Vi har haft kæmpe succes med at hjælpe virksomheder med at starte et arbejdsglædeudvalg – eller via en workshop at hjælpe tillidsrepræsentanter/AMR med at få lavet en arbejdsglædeplan.

Jamen vi får jo aldrig alle med…

Nej, det er faktisk rigtigt. Vi er alle forskellige! Nogle er med på idéen fra starten, nogle kommer til efterhånden og andre (de færreste) kommer aldrig med. Men skal vi lade de få bestemme, om vi skal gøre noget for arbejdsglæden?

I et arbejdsglædeforløb, har vi fokus på at ramme så mange som muligt. Der vil både være tiltag for de resultatorienterede, konkurrenceprægede, dem der er mere socialt anlagt, de introverte osv.

Vores bøger om arbejdsglæde

Nyhedsbrev om arbejdsglæde

Hvis du kunne tænke dig at modtage vores nyhedsbrev om arbejdsglæde, kan du tilmelde dig lige her: