Social bæredygtighed

Social bæredygtighed

Bæredygtighed er ikke kun et klimaspørgsmål. Naturligvis skal alle virksomheder arbejde seriøst på at tage hensyn til miljøet ved at mindske energiforbrug og CO2-udledning, minimere spild, indarbejde genbrug/genanvendelse o.s.v. Men bæredygtighed handler også om virksomhedernes generelle adfærdsmønstre, at de tager socialt ansvar og sørger for at medarbejderne trives. Bæredygtige virksomheder har fokus på ligestilling, refærdighed, psykologisk tryghed, diversitet og inklusion. Det kræver en strategisk indsats, og her er ledelse en afgørende faktor.

Når I har besluttet at udvikle jeres virksomhedskultur, er det ikke nok at sætte jeres værdier på jeres hjemmeside. Forandringen skal indarbejdes, og det starter oppefra. Det skal prioriteres strategisk, og I skal løbende arbejde på at indarbejde jeres værdier på alle niveauer i virksomheden – og i alt hvad I gør. Målet skal være at skabe ”den bedste arbejdsplads” for jeres medarbejderne. Bæredygtighed er også at skabe en virksomhedskultur med høj arbejdsglæde.

Arbejdsglæde er – ligesom bæredygtighed – blevet et konkurrenceparameter, og er med til at påvirke både fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere.

Hvordan skabes arbejdsglæde?

Hvordan kommer man så fra, at værdierne blot er på hjemmesiden, og til at udleve dem? Hvordan kan de gode intentioner blive til handling i det daglige?

Vi har gennemgået en stor mængde forskning, og de 2 hovedkilder til arbejdsglæde er RESULTATER og RELATIONER. Det er naturligvis meget overordnet, og dækker over en masse underemner. Men jeg vil her give nogle overskrifter på, hvad I bl.a. skal være opmærksomme på at arbejde fokuseret med, som en del af jeres kultur:

Resultater

 • Mening
 • Formål
 • Medbestemmelse/autonomi/indflydelse
 • Faglig udvikling
 • Mestring
 • Have følelsen af at du laver meningsfulde fremskridt
 • Anerkendelse

Relationer

 • Gensidig respekt
 • Tillid
 • Fællesskab
 • Inklusion
 • Omsorg
 • Kommunikation
 • Psykologisk tryghed

Arbejdsglæde er – ligesom bæredygtighed – blevet et konkurrenceparameter, og er med til at påvirke både fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere. Virksomheden har et kæmpe ansvar for at skabe selve kulturen, og indarbejde værdierne i alt hvad de gør – lige fra ansættelse, onboarding, kommunikation og til den daglige ledelse. Og de virksomheder der lykkes med at skabe en bæredygtig arbejdsplads med høj arbejdsglæde, er tættere på succes og bedre bundlinje.

Hvem er ansvarlig for arbejdsglæden?

Umiddelbart kunne man jo være henledet til, at lægge hele ansvaret på arbejdsgiveren, men vi har alle et ansvar for arbejdsglæden. Du bør selv jævnligt reflektere over, hvad du bidrager med ift. kulturen og arbejdsglæden. Er du med til at fremme psykologisk tryghed, inklusion og fællesskab? Er du god til at anerkende dine kolleger? Sørger du for, på en konstruktiv måde, at fremme udvikling og skabe fokus på jeres meningsfulde resultater.

Det er et spørgsmål vi meget ofte får: “Hvem er ansvarlig for arbejdsglæden? Er det virksomheden, ledelsen eller mig selv?” Og svaret er: JA, JA og JA! Vi har alle ansvar for arbejdsglæden

Relaterede artikler:

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar