10 tips til at engagere dine medarbejdere

Photy by Viorika Getty Images Signature

10 tips til at engagere dine medarbejdere

Medarbejdere med arbejdsglæde har færre sygedage, er mere produktive, motiverede og engagerede end dem der ikke har arbejdsglæde – og som leder har du et kæmpe ansvar, når det handler om medarbejdernes trivsel. Medarbejderes trivsel kan nemlig linkes direkte til deres engagement og til virksomhedens succes!

Der var engang, hvor vi havde et arbejde for at forsørge familien. Men tiden i dag er anderledes. I modsætning til tidligere, er medarbejdere i dag, ikke blot interesseret i møde op, udføre deres opgaver og gå hjem – de fleste ønsker rent faktisk at føle sig investeret i og forbundet med deres arbejde. De ønsker at være entusiastiske og engagerede – og så kræver det, at du som leder skaber en stærk virksomhedskultur med fokus på det enkelte menneske.

Hvis du som leder ikke har fokus på dine medarbejdere som mennesker, kan det på længere sigt få indflydelse på bundlinjen – både på grund at den mindre effektive arbejdskraft, men også på grund af lavere engagement, højere sygefravær og personaleomsætning.

For at skabe mere arbejdsglæde i din del af organisationen, skal du starte med dig selv. Beslut dig for selv at have arbejdsglæde, gå foran, vær det gode eksempel – for arbejdsglæde smitter. Desuden er det et vigtigt signal at sende til dine medarbejdere, at du prioriterer arbejdsglæden højt. Det er udgangspunktet for at skabe den kultur du ønsker.

Hvad er medarbejderengagement?

En engageret medarbejder, er glad for sit arbejde og aktivt involveret i virksomheden. De har en positiv attitude, arbejder mod at opnå fælles mål, virksomhedens værdier og interesser. I modsætning vil en uengageret medarbejder typisk gøre absolut minimum for at komme igennem opgaverne – eller måske endda aktivt nedbryde kulturen med negativ adfærd eller nedgøre virksomheden overfor andre uden for organisationen.

Engagerede medarbejdere giver altså en masse fordele for din virksomhed og dennes succes. Her har du 10 forslag til, hvordan du som leder, kan skabe engagerede medarbejdere:

1: Se dine medarbejdere som mennesker

I en tid med lav arbejdsløshed er der kamp om de gode medarbejdere, og derfor bliver det i fremtiden endnu vigtigere at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere. Vi skal se vores medarbejdere som mere end blot medarbejdere, vi skal se dem som mennesker.

Alle mennesker er forskellige – respekter at alle er forskellige. Som leder er det vigtigt at kende den enkelte medarbejder og dennes præferencer. Vis medarbejderen at du forstår vedkommende. Når du kender dine medarbejdere godt, kan du hjælpe dem med at bruge deres styrker og gøre det de er bedst til. Hvis en medarbejder oplever at blive set og hørt, løfter det vedkommendes engagement – og de vil uden tvivl yde mere når der er brug for det.

2: Gå forrest

Som leder er det vigtigt, at du viser at du er glad. En god leder skal “gå foran” og være det gode eksempel – og naturligvis autentisk. Dit humør og din attitude smitter af på hele organisationen. Det er ikke kun det du siger, men også hvad du signalerer. Vis at du er passioneret omkring virksomheden, at du selv udøver ledelse med glæde. Vis interesse i dine medarbejdere, lyt oprigtigt til dem, og hjælp dem der har brug for hjælp. Venlighed, interesse og positiv stemning gør arbejdet meget lettere hele vejen rundt – Arbejdsglæde smitter!

Det er meget nemmere for medarbejderne at engagere sig i en virksomhed, når de kender dig og har tillid til dig. Som leder skal du være så transparent som muligt. Det viser medarbejderne, at du stoler på dem og værdsætter dem.

3: Giv dine medarbejdere ansvar

De ledere der giver medarbejderne ansvar, får gladere og mere engagerede medarbejdere. For det første fordi medarbejderen føler sig som en vigtig brik i virksomhedens udvikling – føler sig involveret i beslutningsdelen. Men også fordi vedkommende har følelsen af at have indflydelse på opgaveløsning og resultater. Når vi føler at vi skaber meningsfulde resultater bliver vi gladere, og når vi er gladere bliver vi mere engagerede, produktive, kreative, motiverede, innovative m.m.
Det er din opgave som leder, at vise tillid og tydeligt formidle at hver eneste medarbejder har en vigtig rolle for virksomheden. Gør det klart overfor dine medarbejdere, hvordan de bidrager.

Efter nogle år med corona-pandemi, er mange blevet glade for fordelene ved hjemmearbejde. Vær gerne fleksibel m.h.t hjemmearbejdsdage. Lad medarbejderne have indflydelse på hvornår og hvor de arbejder – i hvert fald nogle dage om ugen. Naturligvis i fællesskab med kollegerne i afdelingen, så det er fair for alle. Når du giver medarbejderne autonomi og ansvar viser du, at du anser dem for at være voksne ansvarlige mennesker. De føler sig set og hørt!

4: Fejr jeres succeser og fremskridt

Hvis du vil have engagerede medarbejdere der yder deres bedste, er det vigtigt at de føler at deres arbejde giver mening – at de gør en forskel – føler at de skaber fremskridt/resultater. Hvis du konstant fortæller at I er bagud og de skal arbejde hurtigere og mere effektivt vil de ikke føle at de er gode nok – de bliver demotiverede.

En god måde at vise dine medarbejdere at de gør et rigtig godt arbejde, er ved at synliggøre jeres meningsfulde fremskridt samt at fejre succeser. Ikke kun én gang årligt når I ser på regnskabet, men alle de små sejre der er i hverdagen. En afdeling der har givet den en ekstra skalle, en medarbejder der har hjulpet en kollega, et problem der blev løst osv. Der er mange succeser hver eneste dag! Brug f.eks. jeres afdelingsmøder til at dele disse fremskridt/succeser med hele afdelingen – gør dem synlige og skab stolthed og engagement!

5: Skab muligheder for samarbejde

Medarbejdere som har positive relationer med deres kolleger er automatisk mere engagerede. Vi ved hvor vigtigt de gode relationer er for arbejdsglæden, og derfor skal du skabe en masse muligheder, for at dine medarbejdere kan lære hinanden bedre at kende. Det kan både være ved at lade dem arbejde på opgaver sammen, men også give dem rammerne for at de kan mødes og få en uformel snak, f.eks. ved kaffemaskinen eller i områder hvor de kan mødes. En tredje mulighed er at lade medarbejdere vælge en intern faglig mentor, som i en periode udøser af sin viden – en sparringspartner som hjælper med kollegaens faglige udvikling.

6: Anerkend dine medarbejdere

Alle kan rose alle, men der er ikke noget bedre end at få anerkendelse af chefen. Husker du at anerkende dine medarbejdere, vil det føre til større engagement. Når en medarbejder føler sig værdsat, vil det nemlig højne både præstation og engagement.

Anerkend medarbejderen (eller et team) personligt, i en mail eller gør det foran alle på f.eks. et møde. Bare du husker at gøre det! Du skal dog huske at ros skal være ægte – du må kun rose, hvis der er noget at rose for og vedkommende har fortjent det – ellers virker det negativt. Ros en medarbejder (et team) for noget de virkelig har gjort godt, for en ekstraordinær indsats, for at være en god og hjælpsom kollega, for at udleve jeres virksomhedskultur eller måske endda for at sprede arbejdsglæde :-) Vær altid så konkret som muligt, fortæl hvad du anerkender vedkommende for og hvad det betyder for dig, kollegerne, kunden eller andre.

Tilbyd også løbende at give dine medarbejdere feedback. Vent ikke til den årlige MUS, men hav et system så du jævnligt får talt med hver enkelt. Spørg dine medarbejdere om de er glade, og om de føler de får brugt deres styrker nok, spørg om de har brug for feedback eller måske hjælp.

7: Giv plads til pauser i løbet af dagen

Alle har brug for pauser for at kunne yde optimalt. Pauser giver ny energi til hjernen og hjælper både indlæring og hukommelse. Vi hører ofte fra kunder, “at de ikke har tid til at holde pauser“, men vi mener at de ikke har tid til ikke at holde pauser. Var det for kringlet? Når vi holder pauser bliver vi rent faktisk bedre til at holde koncentration og vi får mere fra hånden. Selv korte pauser hjælper os med at fastholde fokus og løse svære opgaver. Giv derfor dine medarbejdere plads til at holde pauser i løbet af dagen. Det kan være fælles kaffepauser, mulighed for en gåtur alene eller sammen med en kollega – eller noget helt andet. Gør det “lovligt” at holde en pause.

8: Stop forkert adfærd

Mange arbejdspladser har dem… du kender dem også – dem der brokker sig konstant over alt og alle – uanset om der er en god grund eller ej. Og de gør det på en irriterende destruktiv måde. I stedet for at påpege problemer konstruktivt brokker de sig højlydt over firmaets fejl og mangler. Nogle “brokkehoveder” bruger al deres energi på at nedgøre andre og sprede rygter om dem. Mange af disse mennesker er faktisk ikke opmærksomme på hvilken negativ indflydelse de har for deres kolleger. Men lad os slå fast at de med deres negative adfærd (desværre) formår at skade arbejdsklimaet og arbejdsglæden og dermed både relationer, samarbejde og i sidste ende virksomhedens resultater.

Den slags adfærd skal stoppes! Hvis du som leder ikke skrider ind, er det lig med at du accepterer den. Og det vil have en negativ indflydelse for dine øvrige medarbejdere, som bliver mindre engagerede mere og mere mister arbejdsglæden. Når de ser at du som leder ikke handler på problemer, vil de på et tidspunkt se sig om efter et andet arbejde med en sund kultur.

Mit råd til dig som leder, er først og fremmest at tale med “brokkehovedet” – lad vedkommende forstå hvad adfærden gør ved andre, og hjælp ham/hende med selv at få mere arbejdsglæde. Har du gjort alt hvad du kunne for at hjælpe og vedkommende nægter at ændre sig, ja… så er sidste udvej at skille sig af med medarbejderen. For alle parters bedste.

9: Kommunikation – kommunikation – kommunikation

Når du kommunikerer åbent og lytter til dine medarbejdere, vil de i højere grad føle sig som en del af virksomhedens udvikling. Jo mere du kan informere dine medarbejdere og involvere dem – des bedre. Fortæl ikke blot dine medarbejdere at din dør altid er åben, invitér dem ind. Og særligt i forandringsprocesser er det vigtigt at være ude blandt medarbejderne. Hvis der sker en masse bag lukkede døre – vil det oftest medføre at medarbejderne begynder at tolke på hvad der mon sker bag de lukkede døre, og typisk vil de tro det værste – at der bliver besluttet noget der kommer til at gå ud over dem.

God kommunikation forbedrer ikke kun medarbejdernes engagement og den overordnede effektivitet, det forbedrer også relationerne.

Kommuniker jævnligt, rettidigt, præcist og forståeligt – særligt i forandringstider. Del virksomhedens vision, fælles mål og skab dermed samhørighed/fællesskab og engagement. Herudover handler det om at lytte til medarbejderne og vise dem at du anerkender deres synspunkter. Gør straks noget ved de situationer der kræver handling. Dine medarbejdere vil føle sig respekteret – deres synspunkter bliver hørt.

10: Mål medarbejdernes engagement

Det kan være svært at vide hvordan det løbende står til med engagementet, særligt hvis du arbejder med en større organisation eller hvis dine medarbejdere ofte er på distancen. Så hvis du løbende skal have muligheden for at vide hvordan det står til hos den enkelte medarbejder, kan det være en god idé med en løbende måling. Heartcount er en ny type trivselsmåling, der hjælper med at skabe arbejdsglæde og engagement.

Ved løbende at måle arbejdsglæden, kan I identificere organisatoriske udfordringer og styrker, og dermed vælge jeres indsatser for at optimere engagementet. Målingen kan vise, hvilke medarbejdere eller teams der klarer sig godt og er glade, men også hvilke medarbejdere og grupper der har mistet motivationen. Det betyder at I kan tage fat om problemer før de vokser sig store.

Det en måde for organisationen at vise, at I tager hånd om jeres medarbejdere. Når medarbejdere bliver spurgt ind til deres arbejdsliv – og især når de ser at organisationen handler på deres svar – ved de, at organisationen oprigtigt går op i deres velbefindende. Det styrker medarbejderens engagement og loyalitet over for organisationen.

Skab en stærk kultur

Det handler vel i bund og grund om at skabe en stærk og sund virksomhedskultur. Vær bevidst om hvilken kultur du, som leder, er med til at skabe – gå foran og vær selv den bedste ambassadør. Brug kulturen og jeres værdier i alt dit lederarbejde. Når du ansætter nye folk, i onboarding-processer, på møder, i dine e-mails og øvrige kommunikation. Men det hele starter med at du har et klart billede af hvordan du ønsker kulturen skal være.


Relaterede artikler:

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar