Fokuser på det arbejde I når

Fokuser på det arbejde I naar_Gajus via Canva Pro

Fokuser på det arbejde I når

Teresa Amabile og Steven Kramer (forfattere til bogen: The Progress Principle), har foretaget en kæmpe undersøgelse af vidensarbejdere fra 26 projektteams fra 7 forskellige virksomheder. Det gav næsten 12.000 dagbogsoptegnelser. I en analyse af disse dagbøger, fandt forfatterne ud af, at intet bidrager mere til et ‘positivt indre arbejdsliv’ (en blanding af følelser, motivation og en erkendelse af hvad der er vigtigt for deres præstation), end at gøre fremskridt i meningsfuldt arbejde.

Lidt har også ret

Når vi tænker på fremskridt, forestiller vi os ofte, hvor godt det føles at nå et langsigtet mål eller opleve et stort gennembrud. Og det føles naturligvis fantastisk, men de store sejre kommer jo ikke på daglig basis. Heldigvis viser undersøgelsen, at selv de små sejre/meningsfulde fremskridt kan booste ‘det indre arbejdsliv’, og være afgørende for hvordan vi har det, samt hvordan vi præsterer.

Hvis en medarbejder er motiveret og har arbejdsglæde når dagen er omme, vil det ofte være fordi de har opnået noget, gjort et meningsfuldt fremskridt i deres arbejde – uanset hvor lille en ting det end er. På dage, hvor de gjorde fremskridt, rapporterede deltagerne nemlig om flere positive følelser. De var ikke kun i et mere optimistisk humør generelt, men udtrykte også mere glæde, varme og stolthed.

Jo oftere medarbejdere oplever at de har gjort meningsfulde fremskridt, des større er sandsynligheden for at de, på den lange bane, er mere kreative og produktive .

På den anden side

Hvis medarbejdere til gengæld går uengagerede hjem – uden arbejdsglæde – kan det skyldes at de har haft tilbagegang i deres arbejde. Eller i hvert fald har følelsen af, at de er mere bagud end dagen før. På dage hvor deltagerne havde tilbagegang i deres arbejde, oplevede de både mere frustration, ængstelse og tristhed. Og selv en lille tilbagegang, kan have stor negativ effekt på ‘det indre arbejdsliv’ – arbejdsglæden daler, vi bliver demotiverede og mindre produktive.

Når I er midt i en travl periode, kan I let komme til at ignorere disse små meningsfulde fremskridt. Vi oplever ofte at medarbejdere (og ledere) ofte fokuserer på det de mangler at gøre, det de er bagud – i stedet for at fokusere på det der er blevet gjort.

Men det er vigtigt at kommunikere disse fremskridt og meget gerne finde på en måde at synliggøre dem på. Det kan du gøre alene, med dit eget arbejde, men I kan gøre det sammen i jeres team/afdeling/projektteam.

Hvad kan du som medarbejder gøre?

Mange af os arbejder måske med en slags to-do liste, men problemet med dem kan være, at de kun viser os alt det arbejde vi mangler, men ikke det arbejde vi har nået. Det kan betyde at vi går hjem, med følelsen af at selvom vi har knoklet er vi ikke kommet længere – måske er vi endda mere bagud end i går. Sørg derfor at synliggøre det arbejde du når i løbet af en dag. Det kunne f.eks. være ved at:

  • Have en have-done liste, som du ser på hver dag inden du går hjem. Den viser alt det du har nået i løbet af dagen.
  • Slå en streg på et stykke papir, når du har afsluttet, eller er kommet videre med en opgave.
  • Hav et system med dit team, hvor I sammen har en tavle, bolde i vaser, legoklodser eller andet der synliggør det arbejde I har nået i teamet. Det er motiverende at arbejde mod et fælles mål, og når I har nået målet er det tid til at fejre :-)

Hvad kan du som leder gøre?

Ledere har mere indflydelse på medarbejdernes trivsel, motivation og kreativitet, end de måske er klar over. Derfor er det at kommunikere meningsfulde fremskridt en væsentlig lederrolle. Hvis en leder normalt har kommunikeret alt det arbejde teamet mangler, (f.eks. hvor mange åbne sager der er, hvor mange kunder de mangler at håndtere, hvor mange enheder de mangler at producere, hvor meget de er bagud for tidsplanen, osv.), kræver det disciplin og fokuseret arbejde for lederne at etablere nye vaner. Kommuniker i stedet det arbejde I har nået!

En leders vigtigste opgave, er at opbygge et korps af medarbejdere, der har en masse arbejdsglæde, for det meste har positive følelser, en stærk motivation, en positiv opfattelse af deres eget arbejde, virksomheden, samt deres kolleger.

Men hvad kan du som leder gøre, for at sikre høj arbejdsglæde i din del af organisationen? Hvordan kan du synliggøre daglige meningsfulde fremskridt?

Start med:

  • Hav fælles meningsfulde mål der både er tydelige og opnåelige
  • Giv autonomi
  • Sørg for at medarbejderne har de ressourcer de har brug for
  • Sørg for at medarbejderne har tid nok til opgaverne

Her kommer 4 konkrete forslag til hvordan du kan synliggøre de meningsfulde fremskridt:

1 Hav noget visuelt som viser det arbejde I når Det kan være en væg, et whiteboard, en tavle eller en TV-skærm der hele tiden viser det arbejde I har nået dagligt.

2 Ugentligt tilbageblik. Hver fredag samler du alt det arbejde I har nået og kommunikerer det ud til dine medarbejdere. Fortæl dem hvad du er særlig stolt af.

3 Vis medarbejderne hvordan de bidrager. Som leder skal du hjælpe dine medarbejderne med at se, hvordan deres arbejde bidrager. Det kan være deres meninger eller information som er vigtige for projektet eller det konkrete arbejde de leverer. Del med den enkelte eller med dit team hvordan de bidrager.

4 Lav en månedlig eller kvartalsvis oversigt over alle de opgaver/bestillinger der er leveret til tiden. Typisk vil vi bedst huske dem der ikke blev leveret til tiden, og det skaber demotivation i teamet. Se på alle dem I leverede til tiden, og evaluer på hvorfor I nåede dem inden for deadline.

Ved at understøtte fremskridt i meningsfuldt arbejde, forbedrer ledere medarbejdernes indre arbejdsliv og organisationens præstationer.

Om du er medarbejder eller leder, så prøv fremover at fokusere og synliggøre fremskridt i meningsfuldt arbejde. Det vil give flere positive følelser, booste motivationen og din erkendelse af, hvad der er nødvendigt for at præstere godt. Og når medarbejdere, teams og ledere opnår dette ‘positive indre arbejdsliv’ (arbejdsglæde) vil det bidrage til organisationens succes.


Relaterede artikler:

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar