Husk relationerne i forandringstider

Relationer i forandringstid Photo by Wavebreakmedia Getty Images Pro

Husk relationerne i forandringstider

Hvordan holder I arbejdsglæden høj midt i en forandring? Det er helt naturligt at forandringer skaber usikkerhed og frustrationer. Nogle få vil synes det er spændende, men mange vil have svært ved at fastholde arbejdsglæden i en større forandring. Hvordan takler I som virksomhed denne tid?

De fleste medarbejdere får først indblik i en forandring, når den bliver rullet ud, da de ikke har været en del af den indledende proces. Måske kender de ikke engang baggrundene for hvorfor forandringen bliver en realitet. De går rundt med spørgsmål såsom: “Hvad betyder det for mig og mine arbejdsopgaver?” og “Betyder det at jeg skal have nye kolleger?”.

Hvis man ikke forstår forandringen, ved hvad det betyder for en selv, så kan det være rigtig svært at bidrage positivt.

Drag omsorg for medarbejderne

Og hvordan kan jeres virksomhed drage omsorg for medarbejderne i en forandringsperiode?

Det handler naturligvis om at have en god og struktureret forandringsproces der bliver kommunikeret tydeligt ud.

Med hensyn til arbejdsglæden under forandringer, så er det vigtigt at fokusere på relationer. Medarbejderne har brug for at tale sammen – og med ledelsen. I kan f.eks. arrangere møder i mindre grupper, hvor I taler ærligt om situationen (det gode, det dårlige, hvad I ved, hvad I ikke ved, hvordan I støtter undervejs osv.).

Det er vigtigt at der er fuldstændig gennemsigtighed omkring ledelsens motiver og håb. Lad også medarbejderne tale åbent om hvad de tænker, og giv dem mulighed for at spørge ind til det, de er usikre på. Tal om frygt og tvivl, giv støtte og opmuntring og styrk hinanden. Medarbejdere skal både føle sig set og hørt.

Lyt til kritik

Er der konstruktiv kritik fra medarbejderne, så gør I som ledelse klogt i at lytte til og agere på kritikken. Måske skal væsentlige medarbejdere inddrages i processen.

Formålet er at komme smidigt gennem forandringen, og det gøres bedst med tillid, og ved at opbygge relationer til, og naturligvis blandt, medarbejderne.

Relationer dannes også i kriser og når vi er pressede, men kun hvis vi aktivt fokuserer på at sætte tid af til relationerne. Og så viser videnskabelige undersøgelser bl.a. også, at social støtte er særligt vigtig for os, når vi står over for usikkerhed eller ydre trusler.

Desværre er det imod vores naturlige tilbøjeligheder. Når mennesker står over for en form for trussel eller krise, reagerer vi ofte ved at blive mere egoistiske og ved at lukke os overfor andre – det stik modsatte af hvad vi har brug for.

Forandringer såsom fusioner, omstruktureringer, organisationsændringer, ny teknologi, mere hybridarbejde m.v. er en del af vores fremtid, og vi har kun set begyndelsen – udviklingen går hurtigt. Uanset om du er leder eller medarbejder har du et ansvar for arbejdsglæden under forandringen. Og det starter hos dig selv!

I de næste nyhedsbreve vil vi komme med flere tips både til ledelsen, men også til dig som medarbejder.

Relaterede artikler:

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar