Tillid – hvad siger hjerneforskningen?

Tillid - photo by 1001Love Getty Images Signature

Tillid – hvad siger hjerneforskningen?

Organisationer verden over, har prøvet forskellige strategier for at øge medarbejdernes engagement – desværre ofte med ringe indflydelse på den langsigtede fastholdelse af medarbejdere og deres produktivitet.

Vi ved at arbejdsglæde fremmer både produktivitet, engagement, motivation, fastholdelse/tiltrækning af medarbejdere m.m., så det at arbejde strategisk med arbejdsglæden, vil have en positiv indflydelse på både fastholdelse/tiltrækning af medarbejdere samt produktivitet.

I Paul J. Zak’s forskning, har man fundet frem til hvordan organisationer, ved at opbygge en tillidskultur, kan skabe en gladere og mere loyal arbejdsstyrke. Medarbejdere i organisationer med høj tillid, er også mere produktive, har mere energi på arbejdet, samarbejder bedre med deres kolleger og bliver længere i virksomheden, end folk der arbejder i virksomheder med lav tillid. De har også mindre kronisk stress og er mere tilfredse med deres liv generelt.

Arbejdsglæde kommer af at udføre meningsfuldt arbejde med kolleger du har tillid til.


Medarbejdere i virksomheder med høj tillid har:

Kilde: Paul J. Zak, founding director of the Center for Neuroeconomics Studies and a professor of economics, psychology, and management at Claremont Graduate University, and the CEO of Immersion Neuroscience.

Målbare fordele ved høj tillid

Zaks teams forskning viste, at dem der arbejder i en virksomhed med høj tillid blandt andet:

 • Nyder deres arbejde 60% mere
 • Er 70% mere alignet med deres virksomheds formål
 • Føler sig 66% tættere med deres kolleger

En kultur med høj tillid, har positiv indflydelse på hvordan medarbejderne behandler hinanden og sig selv. Sammenlignet med virksomheder med lav tillid, har dem med høj tillid:

 • 11% mere empati for deres kolleger
 • depersonaliseret dem 41% sjældnere
 • Oplevede 40% mindre udbrændthed
 • Følte 41% højere grad præstation

8 indsatser der generer tillid

Ved at måle menneskers oxytocinniveau* i forskellige situationer (både i laboratoriet og på arbejdspladsen), har Zak identificeret 8 lederindsatser, som stimulerer oxytocinproduktionen og genererer tillid:

 1. Anerkendelse af ekspertise
 2. Sætte opnåelige mål – ikke uopnåelige eller for vage
 3. Give medarbejderne indflydelse på, hvordan de udfører deres opgaver
 4. Muliggøre “job crafting“. Give medarbejderne mulighed for at tilrettelægge deres arbejde; ved at ændre deres opfattelse, opgaver samt interaktioner med samarbejdspartnere (interne/eksterne) – alle relateret til deres arbejde – som vil føre til højere arbejdsglæde.
 5. Vidensdeling – også på tværs
 6. Bevidst bygge relationer
 7. Facilitere udviklingsmuligheder, både fagligt og menneskeligt
 8. Vise sårbarhed

*Oxytocin er et hormon som findes naturligt i kroppen. Oxytocin giver en følelse af lykke og velvære, og derfor menes det at have betydning for, når mennesker knytter tætte bånd til hinanden.

Mål arbejdsglæden

I kan ved at måle jeres ansattes arbejdsglæde, afsløre hvor effektivt virksomhedskulturen engagerer medarbejderne eller ej. For at måle dette skal du spørge: “Hvor meget nyder du dit job på en typisk dag?” eller endnu bedre “Hvordan har du haft det på jobbet i denne uge?”. Det kan f.eks. gøres med en løbende arbejdsglædemåling, læs mere om Heartcount her.

Virksomheder med høj tillid, holder medarbejderne ansvarlige, men uden mikroledelse (drevet af resultater/tal). De behandler medarbejderne som ansvarlige voksne mennesker.

Indholdet i dette indlæg er inspireret af denne artikel på Harvard Business Review

Relaterede artikler:

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar