Forebyg sygefravær med mening

Forebyg sygefravær med mening

Højt sygefravær koster en virksomhed mange penge. Det er blot en af grundene til at det er vigtigt at have fokus på at forebygge sygefravær. Vi ved fra adskillige undersøgelser, at arbejdsglæde gør os mere modstandsdygtige og mindre syge. Og vi ved også, fra mange af vores kunder, at deres arbejde med arbejdsglæden, direkte kan måles på sygefraværet.

Manglende arbejdsglæde kan blive til sygefravær

Arbejdsrelateret stress opstår ikke fra den ene dag til den anden. Som leder er det vigtigt at du er opmærksom på dine medarbejdere og deres adfærd – og spotter eventuelle begyndende symptomer på stress. Og jo tidligere du får grebet ind, desto bedre.

Her er nogle af de signaler, du skal være opmærksom på, for at fange en medarbejder der er ved at miste arbejdsglæden:

 • Kvaliteten i medarbejderens arbejde er dalet.
 • Medarbejderen mangler overblik.
 • Medarbejderen er irritabel.
 • Medarbejderen kommer ikke godt ud af det med kollegerne.

Alle ovenstående signaler kan være svære at spotte, så det kræver en fokuseret indsats fra din side. Du skal bruge tid med dine medarbejdere! Overser du signalerne, begynder medarbejderen typisk at få det værre og:

 • Mister troen på egne evner.
 • Mister tiltro/tillid til kollegerne.
 • Begår jævnligt fejl.
 • Får en kort lunte.
 • Har flere sygedage end normalt.

Alle ovennævnte signaler, skal du som leder fange og agere på hurtigst muligt. Hvis ikke du agerer hurtigt nok, kan det blive til en decideret nedsmeltning for medarbejderen, som bliver udmattet/trist og demotiveret. Det kan i værste tilfælde blive til udbrændthed og en langtidssygemelding.

Fang manglende arbejdsglæde i opløbet

Stress skyldes oftest forhold i rammerne for arbejdet og mangel på mening. Det er derfor vigtigt at du som leder, hjælper medarbejderen med at lave et meningsfuldt arbejde. Og alle mennesker er forskellige, så en type arbejdsopgaver kan være meningsfuld for én medarbejder, men en stressudløser for en anden.

Stress opstår ikke i den stressramte, men skyldes forhold i rammerne for arbejdet og mangel på mening i arbejdet.

Helle Hedegaard Hein (forsker og forfatter)

Som leder kan du forebygge stress og sygefravær ved løbende at have fokus på arbejdsglæde og trivsel.

Vi er alle forskellige, men her er nogle punkter du kan være opmærksom på:

 • Mål løbende arbejdsglæden (f.eks. med Heartcount).
 • Brug tid på dine medarbejdere, spørg ind til dem – og lyt til dem, så du løbende ved hvordan de har det.
 • Sørg for at medarbejderen føler at deres arbejde er meningsfuldt.
 • Hav jævnlige 1:1 samtaler med medarbejderen. Tal om deres trivsel og hvad der evt. udfordrer trivsel.
 • Hjælp medarbejdere med at få brugt deres styrker mest muligt.
 • Sørg for at der er balance mellem krav og ressourcer.
 • Hav klare rammer der er tilpasset opgaveløsningen.
 • Giv løbende hjælp og opbakning (f.eks. til prioritering af opgaver i travle perioder).
 • Gør det tydeligt at det er ok at sige fra eller stille “dumme” spørgsmål.
 • Giv konkret anerkendende feedback til dine medarbejdere. Fortæl hvad de gør godt og vis derved hvad de skal gøre mere af.

Husk at vi alle er forskellige, og at der ikke kun findes en type stress. Stress kommer af forskellige ting og kræver forskellige løsninger for den enkelte. Her vil jeg anbefale at du læser Helle Hein’s nyeste bog “En giftig stresscocktail”, som gennem sin forskning ser på forskellige stressformer. I bogen kan du bl.a. læse om de 4 stressformer, og få tips til hvordan du håndterer dem.

Stress skyldes altså ikke kun mængden af opgaver, men kommer ofte når vi savner mening i arbejdet. Så en del af løsningen er at sikre mening eller fjerne eventuelle barrierer for mening i arbejdet. Personligt bør du bruge tid på, at se hvad der er meningsfuldt i dine arbejdsopgaver. På teamniveau, bør I ligeledes synliggøre meningen i jeres arbejde, hvor I gør en forskel eller hvem I gør en forskel for. Er du leder, skal du skabe gode rammer for opgaveløsningen, der passer til den enkelte medarbejder.

Relaterede artikler:

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar