Mere end bare et job

Mere end bare et job

Amy Wrzesniewski er professor i ‘organizational behavior’ ved Yale School of Management. Hendes hovedinteresse er, hvordan mennesker finder mening på arbejdet, og hendes arbejde har været en stor inspiration for os. For nogle år siden, havde vi muligheden for at interviewe hende, og det var virkelig spændende at høre, hvad hendes forskning viser gør os glade og motiverede på arbejdet.

En af de vigtigste forskelle, Amy Wrzesniewski har fundet i sit arbejde er, at der er tre måder, hvorpå vi ser på vores arbejde. Vi kan se det som et “job“, en “karriere” eller som et “kald“.

Når arbejde er et job

Mennesker kan se det arbejde, de udfører, som et ”job”, hvor deres fokus primært er økonomisk. De bliver betalt for at udføre et specifik arbejde, og de byder ikke ind med andet end det de er ansat til. De har et arbejde for at få råd til det liv de ønsker, og har fokus på familien, venner og hobbyer mere end på deres profesionelle arbejdsliv.

Selve lønudbetalingen er det væsentlige, så det er egentlig blot en økonomiske udveksling med arbejdsgiveren, og handler ikke så meget om selve arbejdet. Det er det, der i øjeblikket er en trend på de sociale medier under navnet “quiet quitting“.

Hvis du ikke ser dit job som et sted at du kan lære nyt, få erfaring eller få menneskelige relationer, kan det være et tegn på, at ser dit arbejde som et “Job”.

Når arbejde er en karriere

Mennesker der ser det arbejde de udfører, mere som en “karriere“, vil ofte have fokus på at avancere indenfor deres felt. Enten inden for den samme organisation eller på tværs af forskellige organisationer over tid.

De, der har en stærkere karriereorientering, har mere fokus på udvikling/forfremmelser/fremgang, og den prestige, magt osv. der helt automatisk følger med. De har typisk en langsigtet vision for deres professionelle fremtid og sætter mål for fremtiden.

Når arbejde er et kald

Mennesker der ser deres arbejde som et “kald” arbejder ikke ikke for at fremme karrieren eller for økonomisk vinding. I stedet arbejder de for den opfyldelse eller den mening, som selve arbejdet bringer den enkelte. De er entusiastiske og er villige til at arbejde hårdere og længere for at bidrage.

Arbejdet er et mål i sig selv – og det er dybt tilfredsstillende for dem. Uanset hvilken slags arbejde de udfører, har de en tendens til at se arbejdet som samfundsnyttigt.

Mennesker, der finder mening i deres arbejde, er gladere på arbejdet og i livet

Amy fortæller i interviewet, at mennesker, der har “kaldet” som orientering – uanset hvilken slags arbejde de udfører – har en væsentlig højere arbejdsglæde og også en væsentlig højere livsglæde.

Det har ikke noget med selve jobbet eller dets indhold at gøre. Men afhænger af hvordan medarbejderen forholder sig til arbejdet – altså hvordan du selv ser på det arbejde du udfører. Og om du føler du gør en forskel eller ej.

Hvad kan du selv gøre?

Ingen af de 3 kategorier er mere rigtige end de andre. Hver af dem er en gyldig måde at gribe dit professionelle liv an på, så længe det er styret af din personlighed, dine præferencer og værdier. Men vi ved fra Amy Wrzesniewski’s forskning, at dem der ser jobbet som et “kald” har mere arbejdsglæde og livsglæde.

Hvad kan du så gøre for dig selv hvis du vil se dit job som et “kald”? Hvad kan organisationen eller ledere gøre for, at medarbejderne ser deres arbejde som et “kald”, mærke følelsen af mening?

Start f.eks. med at tænke på, hvordan du kunne få mere indflydelse på udformningen af dit job. Hvordan kan du gøre dine opgaver mere spændende, bruge dine styrker/passioner mere, udvikle dig, skabe nye relationer eller måske samarbejde mere med de kolleger du arbejder bedst sammen med. Læs mere om øvelsen “job crafting” i denne artikel.

Hvad kan du gøre som leder?

Det bedste du som leder umiddelbart kan gøre, er at skabe en kultur hvor medarbejderne har indflydelse på måden de udfører deres opgaver på.

Vi ved fra forskellig forskning at autonomi, er en af fundamenterne for motivation (bl.a. Deci & Ryan’s Self-determination theory).

Herudover skal du kende den enkelte medarbejder; hvad er deres styrker og hvor høj grad af autonomi har den enkelte brug for.

Så hjælp dem med at finde meningen i deres arbejde. Det kan du gøre bl.a. med anerkendelse, ved at synliggøre det arbejde medarbejderen gør, ved at fortælle hvilken forskel deres arbejde gør for afdelingen/kunden/kollegerne, tilbyd faglig sparring og udvikling, samt skabe en god relation.

Det skal dog bemærkes, at ikke alle har brug for at finde mening i deres arbejde. Nogle finder deres identitet og opfylder deres formål udenfor arbejdet. Så start med at finde ud af om du (eller din medarbejder) har brug for at finde mening på jobbet eller ej.

Relaterede artikler:

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar