De 5 vigtigste opdagelser fra lykkeforskningen der påvirker arbejdsglæden

De 5 vigtigste opdagelser fra lykkeforskningen der påvirker arbejdsglæden

Glade arbejdspladser er mere profitable og innovative, tiltrækker de bedste medarbejdere, har mindre sygefravær og lavere personaleomsætning. Kort sagt – glade arbejdspladser klarer sig bedre og har mere succes.

Men det er lettere sagt end gjort. Hvordan skaber man konkret en glad arbejdsplads?

Vi mener at mange af svarene er at finde i positiv psykologi, som er et fascinerende felt, og helt klart en af hovedinspirationerne til vores arbejde med arbejdsglæde.

Traditionel psykologi ser på alt, det der kan gå galt med vores sind – psykoser, neuroser, fobier, depression osv – og går i dybden med hvordan det kan behandles/helbredes. Det er et utrolig vigtig område, men indenfor positiv psykologi, stiller man de modsatte spørgsmål:

Hvornår er vi glade? og Hvad skal det til for at vi kan leve et godt liv og trives psykisk?

Positiv psykologi har været særligt udforsket de seneste 30 år, og er kommet med nogle virkelig interessante og overraskende informationer om lykke.

Her er de fem resultater fra positiv psykologi, vi mener er de mest relevante i forhold til arbejdspladser og arbejdslivet.

1: Positive følelser har mange gavnlige effekter på os og vores job performance

Vi taler ikke så meget om følelser på danske arbejdspladser, vi taler mere om hvad vi tænker og hvad vi synes. Måske er det sværest for ledere, der ofte forsøger at skabe en vis distance til deres medarbejdere. Jeg har flere gange hørt udtalelser så som “Jeg kan som leder ikke vise arbejdsglæde – det virker useriøst – og er ikke professionelt”. Men det er helt naturligt at have følelser på jobbet, vi er jo mennesker. Og disse følelser påvirker vores fysiske og psykiske velvære på mange måder. De har bl.a. noget stærke positive effekter på vores arbejdsindsats.

Ser man på en masse forskellige undersøgelser har de vist, at positive følelser bl.a. gør os:

 • Mere produktive
 • Mere kreative
 • Sundere
 • Mindre stresset
 • Mere hjælpsom
 • Mere optimistisk
 • Mere motiveret
 • Bedre teamplayere
 • Hurtigere til at lære nyt
 • Mere generøse

Glade mennesker trives ikke kun bedre, de bliver også bedre til deres arbejde. Det er med til at forklare, hvorfor glade virksomheder klarer sig bedre og hvorfor virksomheder bør kere sig om hvordan medarbejderne har det når de er på job – sørge for at der er en masse arbejdsglæde.

2: Følelser smitter

I et studie om hvordan følelser smitter på arbejdspladsen, bragte man en gruppe mennesker sammen til en simuleret forhandlingssituation. Det de andre ikke vidste var, at en i gruppen var skuespiller, instrueret til at vise forskellige følelser i  løbet af mødet.  Det viste sig under forsøget, at personens følelser smittede af på de andre i gruppen, og når det var en positiv følelse blev hele gruppen mere effektiv:

Den følelsesmæssige afsmitning havde en signifikant indflydelse på individuelle holdninger og gruppeprocesser. Som forudset, gav den positive følelsesmæssige afsmitning forbedret samarbejde, færre konflikter samt en øget opfattelse af at få løst opgaverne bedre.

Så følelser smitter altså! Og det har vi vel på en eller anden måde allesammen oplevet – når vi er sammen med glade mennesker bliver vi selv gladere og når vi er sammen med sure/negative mennesker påvirker det os også.

Vi bruger meget af vores til på arbejdet , så dette er naturligvis også relevant på arbejdspladsen. Lykke/glæde er et socialt fænomen, og vi påvirker andre omkring os og bliver ligeledes påvirket af dem.

3: Små handlinger har en stor effekt på vores lykke

En af grundende til at vi er meget inspirerede af positiv psykologi, er at det er forskningsbaseret og de forskellige interventioner/indsatser testes i talrige undersøgelser.

Mange tror, at de vil blive mere lykkelige hvis de vandt i lotto, eller fik vanvittig succesfulde. Men forskningen viser heldigvis, at små enkle indsatser er overraskende effektive. Her er nogle eksempler på hvad forskningen har vist virker:

Til gengæld viser forskningen også, at indsatserne kun virker hvis følgende 2 betingelser er opfyldt:

 1. Du skal gøre det – og blive ved med at gøre det
 2. Du skal have lyst til at gøre det. Hvis det er noget du bliver pålagt/tvunget til virker det ikke!

Organisatoriske faktorer som strategier, vision, værdier og processer er stadig vigtige, men det betyder også noget, hvordan vi arbejder og interagerer sammen i det daglige. Behandler vi hinanden med respekt og venlighed? Viser vi som medarbejdere hinanden tillid, hjælper vi hinanden og arbejder vi løbende på at have gode relationer til hinanden?

4: Uventede positive ting gør os glade

Ifølge forskning bliver vi gladere, når der sker gode ting for os (det vidste vi godt), men effekten er endnu større hvis det sker uventet.

Det er desværre ikke noget mange virksomheder tænker over, for mange af de tiltag vi ser er ret forudsigelige: Sommerfest, julefrokost, bonus m.m. sker jo nærmest efter en helt fast tidsplan hvert år – der er ikke meget overraskelsesmoment i det.

Det er netop derfor et af vores tip til virksomheder er “uventet venlighed” – at overraske med noget positivt. Hvad kunne du som leder/medarbejder/virksomhed gøre hvis du ville overraske dine kolleger med noget rart? Her et par eksempler:

God fornøjelse med at sprede uventet venlighed!

5: Vi bliver glade af at glæde andre

Du bliver gladere når du gør noget for dig selv, men når du gør andre glade bliver du selv ENDNU gladere. I et forsøg fik deltagerne lidt penge de kunne bruge på sig selv eller på andre. Man målte deres niveau af glæde før og efter, og de forsøgspersoner der brugte pengene på andre, oplevede langt højere glæde end dem der brugte pengene på sig selv.

En af de sikreste veje til at opnå glæde er altså, at fokusere på at gøre andre glade – familiemedlemmer og venner, men også kolleger, kunder/patienter/borgere osv. Det betyder naturligvis ikke at du skal ofre dig for andre og glemme dig selv, men at du også på arbejdspladsen skal tænke på at glæde andre – også for din egen skyld.

Hvad betyder det så for virksomhederne?

Glade medarbejdere er sundere og mere produktive og glade virksomheder tjener flere penge og har mere succes.

Derfor bør enhver virksomhed og alle chefer/ledere, gøre arbejdsglæde til deres vigtigste strategiske prioritet. Resultaterne fra positiv psykologi giver dokumenteret viden til hvordan det kan gøres.

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar