Arbejdsglæde er noget vi gør

Arbejdsglæde er noget vi gør

Arbejdsglæde handler ikke så meget om hvad vi har – eller vil have; det handler mere om hvad vi gør. Fordi arbejdsglæde er noget vi gør! Men hvad giver os så arbejdsglæde? Hvad skal vi fokusere på?

Arbejdsglæde kommer af at udføre et meningsfuldt arbejde sammen med gode kolleger. Eller som vi ynder at simplificere det; resultater og relationer. Vi kan altså booste vores arbejdsglæde ved at fremme følelsen af mening, samt skabe gode arbejdsmæssige relationer.

Men hvad er arbejdsglæde så? En af de bedste beskrivelser, kommer fra Emiliana Simon-Thomas fra Greater Good Science Center. Hun siger:

Arbejdsglæde er, når vi føler os personligt drevet, og ved at det vi laver betyder noget – vi gør en forskel for andre!

Emiliana Simon-Thomas, Greater Good Science Center

Emiliana er altså enig i, at vi skal udføre meningsfulde opgaver. Men hvor tit analyserer vi vores arbejde, og leder efter meningen? Midt i hverdagens arbejdsopgaver og rutiner, kan vores arbejde måske føles lidt trivielt og rutinepræget. Men ved at genoplive vores følelse af mening, kan vi blive mindet om hvad der er vigtigt for os. Når vi ved hvad der er meningsfuldt, kan vi øge vores arbejdsglæde.

Meningsfulde resultater

Ifølge Amy Wrzesniewski (professor ved Yale School of Management), har de der finder mening i arbejdet mere arbejdsglæde og livsglæde.

Forskning (af danske Helle Hein) viser desuden, at stress ikke kun skyldes mængden af opgaver, men ofte kommer når vi savner mening i arbejdet. Så vil vi undgå stress i vores virksomhed, skal vi sikre mening for medarbejderne eller fjerne eventuelle barrierer for mening i arbejdet.

Men det er ikke kun virksomhedens ansvar. Vi har alle et ansvar for arbejdsglæden, og for at synliggøre det meningsfulde i arbejdet. Personligt, på teamniveau og naturligvis ledelsen/virksomheden:

Dig selv:
Reflekter over hvad der er meningsfuldt i dine arbejdsopgaver

Team/afdeling:
Diskuter hvad der er meningsfuldt i jeres arbejde. Hvor I gør en forskel eller hvem I gør en forskel for.

Ledelse:
Skab gode rammer for medarbejdernes arbejdsopgaver (der passer til den enkelte medarbejder) og kommuniker gode/meningsfulde hverdagshistorier/kundehistorier/ patienthistorier

Gode relationer

Herudover skal vi løbende pleje relationerne på jobbet. En af de vigtigste kilder til livsglæde er netop gode relationer. Og da vi bruger det meste af vores vågne tid på jobbet, spiller relationerne til vores kolleger en stor rolle for vores arbejdsglæde. Prioriter derfor at sætte tid af til jeres relationer, både med det nære team og på tværs.

Vi kan se at noget af det der virkelig kan ødelægge arbejdsglæden er, hvis vi ikke har det godt med kollegerne. F.eks. brok og dårlig omgangstone blandt kollegerne er kilder til manglende arbejdsglæde. Det samme er når vi ikke føler vi får den hjælp og opbakning som vi har brug for (og det er både fra leder og kolleger).

Så for at opretholde arbejdsglæden, skal vi huske at bruge tid på at skabe og vedligeholde gode relationer – personligt, på teamniveau og naturligvis ledelsen/virksomheden:

Dig selv:
Arbejdsglæde smitter. Vær den kollega du godt selv ville have

Team/afdeling:
Brug tid på at lære hinanden at kende, og skab relationer med respekt og tillid. Tag pauser sammen, spis frokost sammen, hjælp hinanden, osv.

Ledelse:
Skab rammerne for at medarbejderne har tid til at mødes – også uden agenda. Brug selv tid på at lære dine medarbejdere at kende, så du kender den enkelte medarbejders styrker og behov.

Hvorfor bruge tid på arbejdsglæden?

Når du har arbejdsglæde, bliver du bedre til dit arbejde. Du er ifølge forskning mere produktiv, effektiv, serviceminded, kvalitetsbevidst, mere hjælpsom, mere motiveret og engageret i dit arbejde, mere modstandsdygtig mod sygdom og stress m.m. Og set med virksomhedens øjne er det også en fordel at fokusere på at skabe en arbejdsplads med arbejdsglæde. Virksomheder med høj arbejdsglæde tiltrækker lettere nye medarbejdere, har lavere personaleomsætning, lavere sygefravær og en langt mere engageret og motiveret medarbejderstab.

Og husk, arbejdsglæde kommer ikke af sig selv, det kræver løbende en fokuseret indsats fra både ledelse og medarbejdere. Arbejdsglæde er noget vi gør.

Relaterede artikler:

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar