Skab en kultur med inklusion

Skab en kultur med inklusion

Vi lever i en tid, hvor der er stor efterspørgsel efter dygtige og talentfulde medarbejdere. Virksomhederne har behov for, at tiltrække arbejdskraft og de bedste talenter – uanset alder, køn, etnicitet, og om det er på fuld tid eller deltid. En mangfoldig arbejdsstyrke, er en kæmpe ressource for en virksomhed og dennes succes. Og for også at fastholde de dygtige medarbejdere, kræver det at virksomheden fokuserer på at skabe en kultur med inklusion. Og her spiller ledelsen en afgørende rolle!

Virksomheder med høj grad af inklusion, motiverer høj faglighed og kreativitet, og de har samtidig lettere ved at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.

Hvad er inklusion

Ifølge SHRM (Society for Human Resource Management) er inklusion opnåelsen af et arbejdsmiljø, hvor alle behandles retfærdigt og respektfuldt, har lige adgang til muligheder og ressourcer, og kan bidrage fuldt ud til organisationens succes.

Inkluderede medarbejdere:

  • Føler sig trygge til at give udtryk for deres meninger
  • Føler sig værdsat som individ
  • Har lige muligheder for at vokse og udvikle sig

Forskere har gennem flere år, fundet at diversitet og inklusion har flere fordele for organisationen, bl.a.:

  • Fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere
  • Bedre medarbejder performance
  • Mere innovation og kreativitet
  • Bedre kundeservice
  • Øget økonomisk overskud

Diversitet er mange ting

Køn, etnicitet, seksualitet, alder, uddannelsesbaggrund, udseende (krop/vægt), osv. Uanset hvordan en medarbejder er anderledes, skal personen føle sig inkluderet og som en del af fællesskabet.

Medarbejdernes oplevelse af tilhørsforhold, fairness, respekt og psykologisk tryghed er højere i de virksomeder der har fokus på inklusion. Ifølge forskning foretaget af Deloitte ses det ydermere, at når følelsen af inklusion stiger, påvirker det opfattelsen af team performance (+17%), kvaliteten af beslutningstagen (+20), og samarbejde (+29%).

Når nu vi ved, at inkluderende ledere kan gøre så stor en forskel for medarbejderne, så er det vigtigt (som leder) at vide hvilke egenskaber du skal have fokus på. Vi anbefaler at du løbende træner dine egenskaber som ydmyghed, nysgerrighed, mod og empati.

Når du oplever stereotypisering
og fordomme – tal om det!

Heidi R. Andersen, Living Institute

Ubevidste bias

Og sidst men ikke mindst, skal I være bevidste omkring eventuelle ubevidste bias. Opbyg bevidsthed omkring ubevidst bias, ved at opmuntre både ledere og medarbejdere til analysere egne antagelser. Sørg for at der er psykologisk tryghed, så alle tør sige til såfremt de oplever bias. Det er vigtigt at I taler åbent om det!

Træn lederne i diversitet og inklusion, og sørg for at der er en fælles forståelse for hvad jeres mål er. Vær endvidere enige om hvordan I kommunikerer det i hele organisationen. Anerkend de ledere og medarbejdere der er gode til inklusion, og hjælp dem der kæmper lidt med det.


Relaterede artikler:

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar