Tag 5 minutter med en medarbejder hver dag

Effektiv ledelse gennem samarbejde photo_by_Melpomenem_Getty_Images_Pro

Tag 5 minutter med en medarbejder hver dag

I en travl hverdag, kan det være let at blive fanget i møder, opgaver, deadlines osv. Men midt i travlheden bliver et afgørende element for at skabe en succesfuld arbejdsplads med en positiv arbejdskultur ofte overset: vigtigheden af at opbygge stærke, ægte relationer med dine medarbejdere.

Tag 5 minutter med en af dine medarbejdere hver dag. Dette vil hjælpe dig til at lære medarbejderen bedre at kende, blive opmærksom på deres styrker og hjælpe dem til at trives endnu mere. Denne korte investering af din tid, kan have en betydelig indvirkning på arbejdsmoralen, produktivitet og medarbejderens generelle trivsel og arbejdsglæde.

Sådan laver du tag-5-øvelsen

 1. Lav en liste med alle dine medarbejdere.
  Lav en enkel liste med alle dine medarbejderes navne, hav desuden en kolonne hvor du kan skrive en dato, når du har haft en ‘Tag-5’ med vedkommende.
 2. Tal med én medarbejder hver dag – din opgave er mest af alt at lytte.
  Det handler om virkelig at forstå, hvad der driver din medarbejder – deres passioner, bekymringer og motivationer.
  En af de vigtigste aspekter i Tag-5-øvelsen, er at bruge størstedelen af de fem minutter på at lytte. Aktiv lytning viser, at du er oprigtigt interesseret i din medarbejders tanker og følelser. Det skaber et trygt rum for dem til at udtrykke deres idéer og bekymringer. Når medarbejdere føler sig hørt, er de mere tilbøjelige til at være engagerede.
 3. Noter dine observationer.
  Skriv hvad du har hørt i snakken med din medarbejder, og beslut dig for noget du vil gøre, på baggrund af din nye viden. Det kan være at hjælpe medarbejderen, at dele viden videre til kollegerne eller noget helt andet. Uanset hvad du gør, så hav i tankerne at det skal være for at hjælpe medarbejderen.
 4. Når du er kommet igennem listen, starter du forfra igen.
  Det er vigtigt, at du har disse samtaler løbende, og ikke blot én gang om året. Så når du er nået listen igennem, starter du igen. Kør ikke samme rækkefølge, men tag snakkene, når de opstår naturligt. Det kan være på vej fra et møde, ved kaffemaskinen, eller at du tilfældigt kommer forbi en medarbejders arbejdsstation.

  Her er et eksempel på en liste til ‘Tag-5-øvelsen’:
Forbedr medarbejdertrivsel og arbejdsmoral med en enkel daglig rutine. Lær hvordan 5 minutter om dagen kan opbygge stærke relationer og skabe en positiv arbejdskultur.

Derfor betyder det noget at opbygge gode relationer til dine medarbejdere

Der er en masse fordele ved at opbygge gode relationer til dine medarbejdere.

Gode relationer skaber et positivt arbejdsmiljø

Ved regelmæssigt at afsætte tid til at pleje relationer med dine folk, viser du at du værdsætter dem som mennesker og ikke blot som medarbejdere. Det fremmer en følelse af tilhørsforhold og respekt, som er afgørende komponenter i et positivt arbejdsmiljø.

Tillidsfulde relationer er med til fastholdelse af medarbejdere

Medarbejdere, der føler sig forbundet til deres ledere, mere tilbøjelige til at engagere sig i deres arbejde. De vil føle at de kender dig, og vil også komme til dig, hvis der er noget de bokser med. Når de mærker tillid fra dig, opstår der helt naturligt en højere grad af psykologisk tryghed. Jeg kender flere eksempler, hvor en medarbejder har mistet gnisten og er gået til nærmeste leder for at genfinde gnisten, fremfor blot at sige op. Så dine tillidsfulde relationer, vil også bidrage til fastholdelse af medarbejdere.

Identificer problemer tidligt

Ved regelmæssigt at engagere dig med dine teammedlemmer kan du identificere og tackle problemer, før de eskalerer. Du kan også lære, hvad der motiverer hver enkelt person og skræddersy din ledelsestilgang til at imødekomme deres unikke behov. Denne personlige opmærksomhed kan føre til højere arbejdsglæde og en mere positiv arbejdskultur.

Min vigtigste færdighed som leder er, at jeg kan forstå forskellige behov hos forskellige mennesker.

Lars Kolind

Skab en ny vane med at opbygge relationer til dine medarbejdere

Forskningen viser at kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan medarbejderne performer og naturligvis hvordan de trives. Tag-5 er enkel, men effektiv måde at opbygge meningsfulde relationer med dine medarbejdere på. Gør det til en ny daglig rutine, som du sætter tid af til i din kalender.

Når du forstår dine medarbejdere, kan du meget lettere guide dem og hjælpe dem til at løse deres opgaver på en måde der er meningsfuld for den enkelte. Du kan skabe en kultur, hvor alle føler sig værdsatte. En daglig investering på 5 minutter, kan føre til betydelige fordele for både dit team og organisationen som helhed.

Det tager kun fem minutter om dagen at gøre en positiv forskel.

Vil du, som leder, gøre en positiv forskel? Vil du fastholde og tiltrække medarbejdere? Så er et af dine vigtigste værktøjer arbejdsglæde.

Få 12 årlige ledertips der gør dig til en endnu bedre leder.


Relaterede artikler:


Vores ledertips er enkle, simple og ikke mindst effektive ting du kan gøre for at øge din og dine medarbejderes arbejdsglæde. Når du bruger vores ledertips på din arbejdsplads, vil vi rigtig gerne høre om det – skriv en kommentar herunder og lad os vide hvordan det gik.
Se alle vores ledertips her

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar