Selvstyrende teams

Selvstyrende teams

Den “gamle” hierarkiske ledelsesstruktur, bliver flere og flere steder udskiftet med mere “moderne” strukturer, med mere selvledelse og selvorganisering. Flere organisationer arbejder i stigende grad med selvstyrende teams, som en metode til at give mere autonomi, og derved forbedre præstation, engagement og innovation hos medarbejderne. Disse teams er karakteriseret ved flere kollektive beslutningsprocesser, og er ikke afhængige af, at ledere kontrollerer og overvåger deres opgaver.

Folk er ansvarlige voksne derhjemme. Hvorfor forvandler vi dem pludselig til unge uden frihed til at agere, på arbejdspladsen?

Ricardo Semler, CEO Semco Partners, forfatter til The Seven-Day Weekend

Vi har kigget på et studie med titlen “Selvstyrende teampræstation: En systematisk gennemgang af multilevel inputfaktorer,” (Self-Managing Team Performance: A Systematic Review of Multilevel Input Factors). Studiet er foretaget af Nina Cristina Magpili Smith og Pilar Pazos, som har lavet en omfattende analyse af de faktorer, der påvirker selvstyrende teams effektivitet.

Ved at trække på en bred række af videnskabelig litteratur, identificerer Smith og Pazos centrale faktorer på individ-, team- og organisationsniveau – og kaster lys over det komplekse samspil mellem disse.

Hvad påvirker effektiviteten på individ-niveau?

På individniveau er de væsentlige faktorer teammedlemmers kompetencer, motivation og psykologiske tryghed. Så ud over behovet for individuelle færdigheder og ekspertise, understreger Smith og Pazos betydningen af, at medarbejderen føler de er i et støttende og inkluderende arbejdsmiljø.

Der er behov for en høj grad af psykologisk tryghed, der opmuntrer dem til åben kommunikation og viljen til risiko-tagning. Medarbejderen har til ansvar at overholde forpligtelser og aftaler, og skal derfor arbejde med deres personlige ledelse.

Hvad påvirker effektiviteten på team-niveau

På teamniveauet ses betydningen af faktorer som teamets sammensætning, ledelse og beslutningsprocesser. Smith og Pazos lægger vægt på værdien af ​​heterogene teams (dvs. et team, hvor medlemmerne er så forskellige som muligt). Teamet skal bestå af personer med forskellige baggrunde, perspektiver og problemløsningsmetoder.

Derudover fremhæver de betydningen af delt ledelse og distribueret beslutningstagning. Dvs. lederen uddelegerer ansvar og beslutning til teamet. Effektivt samarbejde er nøglen. Medarbejderne i de selvstyrende teams kommunikerer løbende og ofte med hinanden, for at kunne fuldføre arbejdet mest tilfredsstillende.

Hvad påvirker effektiviteten på organisations-niveau

På organisationsniveauet understreger Smith og Pazos behovet for at organisationen fremmer en kultur præget af tillid, respekt, psykologisk tryghed og kontinuerlig læring.

Derudover lægger de vægt på betydningen af, at tilbyde tilstrækkelige ressourcer, uddannelse og støtte for at lette succesen for disse teams. Det er organisationens opgave at give de selvstyrende teams troen på, at de rent faktisk kan løse deres egne problemer.

Og sidst men ikke mindst, er organisationen naturligvis tydelig i deres kommunikation omkring virksomhedens værdier, fælles forpligtelser og aftaler.

Succes med selvstyrende teams er ikke en let opgave

Med selvstyrende teams og høj grad af selvledelse, kan virksomheder arbejde henimod en dybere følelse af mening og formål, fremkalde et større engagement og autonomi hos medarbejderne. Og gør de det rigtigt, kan de skabe en succesfuld arbejdsplads med en masse arbejdsglæde.

Selvledelse og selvstyrende teams er ikke noget, man nemt “bare lige” implementerer. Det er kræver rent faktisk en del arbejde. I skal skabe fælles læringsoplevelser for og mellem mennesker. I skal give medarbejdere og teams, de nødvendige ressourcer og støttestrukturer. Og I skal løbende evaluere og justere, før I kan høste frugterne af jeres nye organisationsstruktur.

Medledelsen er et af de 4 temaer på dette års Arbejdsglæde Live! konference. Pia Kürstein Kjellberg fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) taler om fordele og ulemper ved selvsstyrende teams.

Relaterede artikler:

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar