Arbejdsglæde Live! 2024 program

Arbejdsglæde Live! 2024 – program

Konferencen er opdelt i 4 sessioner, med hver deres tema. Temaerne er beskrevet nedenfor under hver session. På scenen vil du opleve eksperter og case stories, som alle har lovet at give konkrete tips. Talerne annonceres løbende her på siden.

Dagens konferencier er igen i år Mikael Kamber. Glæd dig til at ført kompetent gennem dagen – og med masser af energi.


Første session har Arbejdsglædestrategi som overordnet tema. Vores arbejdsliv forandres konstant, og det er måske vigtigere end nogensinde, at anerkende trivsel og arbejdsglæde som en strategisk nøglefaktor for organisationers succes. Vi ser på hvorfor det er vigtigt, og hvordan virksomheder kan udvikle og implementere strategier, der ikke kun styrker arbejdsglæden blandt medarbejdere, men også skaber en bæredygtig organisation. En arbejdsglædestrategi hjælper jer med at skabe retning og mål for kulturen og den mentale sundhed .

Hvad er jeres arbejdsglædestrategi?

En god og ambitiøs arbejdsglædestrategi, bør lede virksomheden i en klar og målbar retning. Der skal være en rød tråd i strategiens elementer, både i forhold til mål, vision og mission.

Hvad vil det betyder for en organisation at arbejde ud fra en arbejdsglædestrategi? Vi ved at virksomheder med høj arbejdsglæde, har lettere ved at fastholde og tiltrække medarbejdere. Vi ved også at glade medarbejdere er mere engagerede, motiverede, kvalitetsbevidste, servicemindede, modstandsdygtige, produktive, effektive osv. osv. Men hvorfor er det så, at kun de færreste virksomheder har en arbejdsglædestrategi?

Strategisk arbejdsglæde på LEGOLAND hotellerne

Med Kari Brandsgård i spidsen, har LEGOLANDS hoteller flyttet fokus fra at være primært talfikseret, til nu at fokusere mere på mennesket. Siloer blev nedbrudt, og lederne fik tid til at være ledere. Der skulle samtidig laves udvikling og kompetenceløft af medarbejderne – på tværs af afdelinger. Medarbejderne blev spurgt ind til deres fremtidsdrømme, og har fået hjælp til at få dem realiseret. Og det har resulteret i, at medarbejderne har fået ny energi, selvtillid og arbejdsglæde ved de nye opgaver og udfordringer!

Kari forsøger også at inspirere både kolleger og gæster til en mere bæredygtig livsstil. Der skal være balance og fokus på jordens ressourcer. Alle medarbejdere skal føle, at de er med til at gøre en meningsfuld forskel, hvilket øger både motivation og arbejdsglæde. Og det, at det så skaber bedre kundeoplevelser – er jo bare et plus.

I sit oplæg, vil Kari dele erfaringer med det arbejde de har haft, og stadig har med strategien. Både hvad de har gjort for at klæde lederne på til opgaven og for at få medarbejderne med på rejsen.

Dagens program opdateres løbende.

I en tid, hvor arbejdslivet konstant udvikler sig, er det afgørende at forstå og dyrke fællesskaber på arbejdspladsen – dette gælder både de sociale og faglige fællesskaber. I denne session dykker vi ned i vigtigheden af at opbygge og styrke fællesskabsånden, som vi ved fremmer trivsel, vidensdeling, samarbejde – og som skaber et miljø, hvor mennesker trives og bidrager til fælles den succes. Vi skal bl.a. høre fra virksomheder, der vil inspirere med deres arbejde med at forme og forstærke fællesskaberne.

Når fællesskab, lederskab og følgeskab smelter sammen

I fremtiden er der ingen, der får succes alene! Og hvis de gjorde det, ville det ikke være sjovt. Så hvordan ser det egentlig ud, når fællesskab, lederskab og følgeskab smelter sammen? Når der er sunde arbejdsrelaterede relationer – både faglige og sociale. Når vi går på opdagelse i, hvad vi har til fælles på tværs af generationer? Og produktivitet ikke længere er formålet, men en afledt effekt at trivsel.
Anne Skare tænder for fremtidslommelygten og viser os billeder af, hvordan et optimalt fremtidigt arbejdsliv med forpligtende fællesskaber kunne komme til at se ud. Og så giver hun konkrete tips til hvad du skal starte med, nemlig buddy-building og communyteams: skab det fællesskab, der kan låse alle problemer og kun bliver stærkere undervejs!

Kulturen, fællesskabet og rammerne skaber den gode arbejdsplads.

I ejendomsselskabet Wihlborgs er menneskene de vigtigste, og fællesskab er både dybt forankret i virksomhedens værdisæt og et bærende element i kulturen. Hele 97% af de ansatte oplever, at medarbejderne drager omsorg for hinanden og 100% af medarbejderne føler, at de kan være sig selv på arbejdspladsen. For HR- og Markedschef Annette Grandahl hersker der ingen tvivl om vigtigheden af at have stort fokus på at skabe trivsel og den gode arbejdsplads, bl.a. ved at have og bibeholde en stærk kultur, fællesskab og fysiske rammer – noget som også kommer til udtryk i Wihlborgs’ placering på Great Place to Works liste over Danmarks bedste arbejdspladser.

Annette giver i dette oplæg, indsigter og praktiske råd om hvordan kulturen, fællesskabet og rammerne spiller en afgørende rolle for fremtidens arbejdsplads.

Nærværende fællesskaber – til gavn for medarbejdere og kunder

I Arbejdernes Landsbank, er de af den overbevisning, at et sundt og udviklende arbejdsmiljø med høj grad af arbejdeglæde, går hånd i hånd med ambitionen om at drive en af landets bedste banker til gavn for både kunder og medarbejdere.
Jonas Thomsen, Regionsdirektør i Region København, vil i dette oplæg dele deres arbejde med at skabe en arbejdsplads med sunde fællesskaber – på tværs af deres københavnske filialer. Deres mål er at forblive en attraktiv arbejdsplads med et sundt socialt fællesskab samt en stærk faglighed. Og Jonas har lovet at dele sine 3 bedste tips til hvordan man konkret kan skabe fokus på fællesskaberne på en arbejdsplads.

Billeder følger & program opdateres løbende.

Hvordan undgår vi, at uformelle hierarkier tager over, og at arbejdslivet drukner i koordinering og møder? Måske er medledelse svaret. I denne session dykker vi ned i hvad der sker, hvis man fjerner hierarkiet fra organisationer og erstatter det med medledelse? Den grundlæggende idé bag medledelse, er at skabe en arbejdspladskultur, der er mere agil, innovativ og fleksibel. Det forventes at organisationen derfor, hurtigere vil tilpasse sig forandringer og opnå bedre resultater.

Fordele og ulemper ved selvstyrende teams

Pia Kürstein Kjellberg, fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), fortæller om den nederlandske Buurtzorg-model, med selvstyrende teams, og de foreløbige erfaringer med implementering i den danske hjemme- og sygepleje. Buurtzorg-modellen har på den ene side været med til at forbedre kvaliteten i indsatsen og sikre et lavere sygefravær – og på den anden side vist sig svær at implementere i praksis, fordi den bryder med den måde, vi styrer og organiserer området på. Pia vil i hendes oplæg, give konkret viden om Buurtzorg-modellen, hvad den består af, og hvordan man kan bruge den i praksis. Dette til inspiration for andre, der vil tage det bedste – og undgå de værste faldgruber.

Hvordan kan man drive en virksomhed uden chefer?

Vi skal høre fra Clever som du måske kender fra deres ladestandere til el-biler. Hos Clever har de en ambition om at skabe den mest menneskelige og meningsfulde arbejdsplads i landet. Derfor har virksomheden skabt en organisation uden chefer. En organisation som er mere en levende organisme end en klassisk hierarkisk arbejdsplads. En organisation, hvor Clever sætter deres medarbejdere fri. Fri til at rykke på ting. Fri til at gøre en forskel. Alt sammen med et formål om at skabe arbejdsglæde og fremdrift.

Clever kalder det medledelse. Det handler grundlæggende om, at den, der har evnen, har pligten. Derfor ligger friheden til at træffe både små og store beslutninger hos dem, der ved mest, og ikke hos dem, der mener mest.

Stephen Kastberg Haar er Communications Lead hos Clever. Han er opflasket i klassiske hierarkier, og glæder sig til at fortælle, hvordan det nu er at arbejde i en medledende organisation som Clever’s. Både når det kører på skinner – og når det er svært.

Program opdateres løbende.

Sidste og fjerde session, handler om fremtidens arbejdspladser. Arbejdslivet forandres hurtigere end nogensinde før, så det er vigtigt at holde fokus og på konstant at følge med udviklingen. På fremtidens arbejdsplads kommer mennesket før bundlinje, men når medarbejderne har høj grad af arbejdsglade, kommer bundlinje helt automatisk. Hvordan vi kan skabe en arbejdsplads, der forener nye måder at arbejde på, med et stærkt fokus på menneskelig trivsel og personlig udvikling.

Fremtidens attraktive arbejdsplads

De 3 vigtigste hovedingredienser i fremtidens attraktive arbejdsplads er autonomi, autenticitet og inkluderende fællesskaber. Fremtidens arbejdsplads er fleksibel, og fremtidens medarbejdere vil have fleksibilitet til at vælge, hvor og hvornår de vil arbejde. Autonomi i eget liv, til at kunne imødese arbejdsformer, individuelle familiekonstellationer og døgnrytmer har afgørende betydning for både helbred, livskvalitet og produktivitet.
Camilla giver dig konkrete redskaber til at skabe en arbejdsplads, der understøtter fremtidens medarbejdere.

Dagens program opdateres løbende.


Arbejdsglæde Live! 2024

Skal du sikre dig (og måske nogle af dine kolleger) billet til Arbejdsglæde Live! 2024?