Styrk teamets sammenhængskraft

Styrk teamets sammenhængskraft

Har du oplevet et team-samarbejde der bare fungerede? Alt fra en god process med sparring, vidensdeling og god kommunikation var med til at I lykkes med opgaven.

Men hvad gør, at nogle teams fungerer bedre end andre, og at de er mere effektive? Spørger du Jody Hoffer Gittell er svaret relationel koordinering – en strategi der fokuserer på at styrke kommunikationen og samarbejdet inden for et team.

I denne blogpost vil jeg kort gennemgå hvad relationel koordinering er, og hvordan jeres team kan drage fordel af den.

Forudsætninger for sammenhængskraft

Det handler om at skabe et arbejdsmiljø med høj grad af tillid, hvor alle føler sig værdsat, respekteret og motiveret til at bidrage til fælles mål.

Når disse elementer er til stede, kan det først og fremmest øge arbejdsglæden, men også være med til at skabe en stærk sammenhængskraft, der muliggør effektivt samarbejde. Det betyder øget produktivitet og bedre resultater/mere succes for virksomheden som helhed.

Hvad er relationel koordinering?

Relationel koordinering sigter mod at forbedre opgaveløsningen ved at etablere stærkere professionelle relationer mellem de involverede parter i et team.

Det handler ikke kun om at have de rigtige systemer og processer på plads, men også om at skabe en kultur, hvor tillid, åbenhed og samarbejde trives. Gittell argumenterer for, at når relationerne i et team er stærke, er I også bedre rustet til at håndtere komplekse udfordringer og levere resultater af høj kvalitet.

Teorien om relationel koordinering karakteriserer samarbejde i to tæt sammenhængende dimensioner: relationer og kommunikation.

Jody Hoffer Gittel taler om 3 hovedpunkter i forhold til relationer:

  1. Fælles mål
  2. Fælles viden
  3. Gensidig respekt

Der skal være en klar strategi for kommunikationen, hvor Gittel nævner fire kendetegn for den velfungerende kommunikation:

  1. Jævnlig kommunikation
  2. Rettidig kommunikation
  3. Præcis og forståelig kommunikation
  4. Problemløsende kommunikation

God kommunikation er afgørende for at opretholde en sammenhængskraft i jeres team. Det indebærer høj grad af psykologisk tryghed, hvor I kan udtrykke tanker, ideer og usikkerheder. Men I er også gode til aktivt at lytte til kollegerne i teamet og er åben for feedback og nye forslag.

Sympati, venskaber eller ligefrem kærlighed på jobbet er da dejligt, men det er ikke nødvendigt for at arbejde godt sammen. Det er gensidig respekt til gengæld.

Jody Hoffer Gittell

Sådan styrker I sammenhængskraft

Udform klare retningslinjer og procedurer for jeres kommunikation og samarbejde. Tal om hvordan I gerne vil kommunikere, både internt i jeres team og på tværs. Det kan omfatte retningslinjer, ansvarsfordeling og håndtering af udfordringer/problemer.

Når der opstår problemer (og det gør der langt de fleste steder) skal I have fokus på at løse dem, frem for at pege fingre, bortforklare og skyde skylden på andre.

Sørg for løbende at evaluere jeres relationer og kommunikation. Hav ligeledes strukturer for regelmæssig feedback, hvor medarbejdere både kan give og modtage konstruktiv feedback om jeres samarbejde.

Skab fællesskaber (fora) hvor samarbejdet kan trives. Hav forskellige former for mødestrukturer – både de uformelle samtaler der opstår i det daglige, og de mere systematiske der jævnligt bringer kolleger sammen. Nogle af møderne er meget fagligt orienterede, hvor andre vil være mere evaluerende for at fremme processen.

Og hvis I synes der er lang vej, så er det en god idé med kurser eller workshops, hvor I bliver klogere på hinanden og jeres indbyrdes kommunikation.

En god case story

Et eksempel på en organisation, der har haft virkelig god succes med at implementere principperne om relationel koordinering, er Southwest Airlines. Det har siden 70’erne, gjort Southwest Airlines til en af de mest succesrige flyselskaber i verden med høj kundeloyalitet, lav medarbejderomsætning og sund bundlinje. Deres succes er et klart eksempel på, hvordan relationel koordinering kan bidrage til at skabe en bæredygtig forretningsmodel baseret på tillid og samarbejde.

Er du nysgerrig, vil jeg opfordre dig til at læse bogen “The Southwest Airlines Way” eller “Transforming Relationships for High Performance: The Power of Relational Coordination” – begge af Jody Hoffer Gittell og på listen over nogle af de bøger der har inspireret os allermest.


Relaterede artikler:

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar