Styrken ved gode relationer på jobbet

Styrken ved gode relationer på jobbet

Det at have en bedste ven på jobbet, er stærkt forbundet med virksomhedens resultater, herunder bedre bundlinje, sikkerhed, og fastholdelse af medarbejdere. Harvard Business Review har skrevet en artikel om data fra Gallup. Datasættet viser, at det at have en bedste ven på arbejdet, har en kæmpe indvirkning på bl.a. medarbejdernes sandsynlighed for at anbefale deres arbejdsplads til andre, hvor længe de bliver på arbejdspladsen og deres samlede tilfredshed.

Vi bruger en tredjedel af vores vågne timer på arbejdet

I Danmark bruger en fuldtidsansat ca. 1.739 timer på jobbet om året (37 timer ugentligt fratrukket 5 ugers ferie) ud af i alt 5264 vågne timer (forudsat du sover 8 timer pr. nat). Så mennesker tilbringer en stor del af deres vågne timer på arbejdet. Faktisk svarer det til, at vi bruger 33% af vores vågne timer på en hel uge på arbejde. Og ja, det inluderer weekendens timer.

En ven på jobbet, kan gøre de svære dage overkommelige – og de gode dage endnu bedre

Når nu vi ved at data fra Gallup viser, at venskaber på jobbet også har betydning for virksomhedens succes – hvorfor er det så at så få virksomheder har initiativer for at fremme relationerne mellem medarbejderne? Faktisk viser Gallups undersøgelse, at kun tre ud af ti medarbejdere globalt er meget enige i, at de har en bedste ven på arbejdet.

Derfor øger tætte venskaber produktiviteten

Forskere fra University of Pennsylvania og University of Minnesota har ikke kun bekræftet, at tætte venskaber øger produktiviteten på arbejdspladsen. De har også fundet ud af hvorfor. Venner er mere engagerede, kommunikerer bedre og opmuntrer hinanden. Og ifølge en global undersøgelse foretaget af International Social Survey Program (ISSP), har menneskelige relationer en betydelig og signifikant positiv effekt på jobtilfredsheden hos den gennemsnitlige medarbejder.

Vi ved fra en masse andre studier, at relationer på arbejdspladsen, er en af fundamenterne for at skabe arbejdsglæde. Og arbejdsglæde er vigtigt for både medarbejdere og virksomheder, da studier viser at arbejdsglæde øger produktivitet, engagement, motivation, serviceniveau, kvalitetsniveau m.m. Samtidig ser vi at arbejdspladser med høj arbejdsglæde har lavere sygefravær og at personaleomsætningen falder.

Hvad kan du selv gøre for at danne venskaber på jobbet?

  • Spis frokost (eller hold en pause) med dine kolleger
  • Spørg ind til dine kolleger (vær nysgerrig)
  • Tilbyd dine kollegaer din hjælp
  • Del din viden med dine kolleger
  • Skab et buddy-system (særligt vigtigt til nye medarbejdere)

Det, at opbygge venskaber, kræver at I ser hinanden og taler med hinanden. Den gøres bedst face-to-face. Men er det ikke muligt at mødes jævnligt, kan relationen sagtens holdes ved lige via video- eller telefonsamtaler.

Hvad skal virksomheden gøre

Ved at skabe rammerne for at venskaber opstår på en arbejdsplads, kan virksomheder opnå en række fordele. Herunder øget trivsel/arbejdsglæde, bedre samarbejde, højere produktivitet og ikke mindst fastholdelse og tiltrækning af medarbejderne.

Så vores tip er naturligvis at virksomheden sørger for at have forskellige fællesskaber, hvor kollegerne jævnligt kan mødes.

Det kan være faglige fællesskaber (det er den nemme). Men lederne skal også gå foran og skabe relationer til og blandt medarbejderne (blandt andet det føromtalte buddy-system).

Og sidst men ikke mindst, skal de være åbne for, samt opmuntre medarbejderne til, selv at tage initiativ til at skabe sociale fællesskaber.

Denne artikel er inspireret af artiklen: The Power of Work Friends på Harvard Business Review

Relaterede artikler:

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar