Udfold dit potentiale

Video: hvad siger forskningen om arbejdsglæde?
Billede fra rcphotostock, canva

Udfold dit potentiale

I juli måned var jeg på International Positive Psychology World Congress i Vancouver. Her var en af talerne Rick Hanson, som er en fremtrædende psykolog, neurovidenskabsmand og forfatter. Han har videnskaben bag sig, og har med sit banebrydende arbejde bidraget til forskningen indenfor personlig udvikling.

På dette års positiv psykologi konference var titlen på hans indlæg ‘Growth 2.0: Using Positive Neuroplasticity To Build Lasting inner Strengths’.

Personlig udvikling handler ikke kun om at dyrke positive træk og færdigheder, men også udnyttelsen af neuroplasticitetens kraft til at omprogrammere hjernen til varige forandringer. Som han siger:

Varige positive ændringer i sindet, skal involvere varige positive ændringer i hjernen.

Rick Hanson

I denne artikel vil jeg dele mine take-aways fra Rick’s indlæg på konferencen. Noget af det vidste vi godt i forvejen, men det er ingen skade til at få gentaget, særligt ikke, når det handler om hvordan vi kan udfolde vores fulde potentiale ;-)

Personlig udvikling starter i hjernen

Traditionelle tilgange til personlig udvikling, har ofte fokuseret på at erhverve sig nye færdigheder, sætte ambitiøse mål og fastholde positive vaner. Selvom disse metoder utvivlsomt har hjulpet mange med at forbedre deres liv og arbejdsliv, er vi også nødt til at se på et afgørende aspekt af varige ændringer: hjernens plasticitet.

Rick Hansons arbejde indenfor neurovidenskaben, viser at den menneskelige hjerne ikke er en fast enhed, men derimod et yderst tilpasningsdygtigt organ, der er i stand til at omprogrammere sig selv gennem hele livet. Det betyder at vi er i stand til at påvirke hjernens udvikling.

Sådan kan du omprogrammere din hjerne

Gør hverdagens gode oplevelser til god neural struktur. Med andre ord, træn din hjerne til at tænke på positive tanker og gør dem til en naturlig del af din tankegang. Når du har brug for det, kan du så bruge disse positive tanker som en slags indre styrke, der hjælper dig med at håndtere udfordringer og fremme en positiv udvikling i dit sind.

De oplevelser vi gentagne gange har, former vores neurale forbindelser. Og de positive oplevelser, kan hjælpe med at styrke de kredsløb, der er forbundet med modstandsdygtighed, lykke og trivsel.

Udvikling af din hjerne

Du kan altså udvikle hjernen til at bedre at huske og mærke glæde. Du kan overvinde hjernens negativitetsbias: Hjernen er desværre (på korttidshukommelsen) rigtig god til at lære af dårlige oplevelser, men mindre god til at lære af de gode.

Hvis dit sind var en have…

Din hjernes jord er mere frugtbar for ukrudt end for blomster. Der vil altid være både ukrudt og blomster i din hjernes have – men hvad vælger du at dyrke?

  • Du kan blot lade haven være, og se på ukrudt og blomster – uden at dømme eller ændre noget.
  • Du kan fjerne ukrudt, og mindske det negative i dit sind.
  • Og sidst men ikke mindst, kan du dyrke blomsterne, og øge det positive i dit sind.

Rick Hanson bruger billedet af, at hvis dit sind er en have, så er din hjernes jord mere frugtbar for ukrudt end for blomster. Så det er vigtigt at plante kimen til indre styrke, ved gentagne gange at tage det gode til dig. Vi skal simpelthen blive bedre til at fastholde de positive følelser og oplevelser. Det kan vi gøre ved f.eks. at skrive dem ned, fortælle om dem, eller blot ved at fastholde det positive og lade det synke ind.

Oplevelsen alene er altså ikke lig med læring, det handler om at tage det positive ind – det skal absorberes.

It’s good to take in the good

Rick Hanson

Hvordan kan vi blive bedre til at absorbere det gode?

  1. Mindfulness/Meditation: Ved at dyrke øjeblikket, og være i nuet, kan vi blive mere opmærksomme på de positive oplevelser i vores daglige liv. Se om du i den positive oplevelse, kan få flere af dine sanser i spil, det vil fremme væksten af positive neurale forbindelser.
  2. Positiv Neuroplasticitet: Nyd bevidst de positive oplevelser og skab flere positive neurale forbindelser. Brug dagligt et par øjeblikke på at reflektere over øjeblikke af glæde, taknemmelighed eller tilfredshed. Det kunne f.eks. være øvelsen ‘3 gode ting’.
  3. Tag det gode ind: Denne teknik involverer bevidst fokus på, og internalisering af de positive øjeblikke, så de kan synke ind og blive en del af dit mentale landskab. Skriv dagbog, sig det højt, eller fasthold bevidst de positive oplevelser og hvad de betyder for dig. Gentag denne proces regelmæssigt, for at træne din hjerne til mere lykke og trivsel.
  4. Selv-compassion: At være god ved dig selv, er en katalysator for personlig vækst. Ved at behandle dig selv med venlighed og forståelse kan du fremme positiv neuroplasticitet.

Rick Hansom beskriver (som tidligere nævnt) vores sind som en have: Du kan blot lade haven være, og se på ukrudt og blomster – uden at dømme eller ændre noget. Du kan fjerne ukrudt, og mindske det negative i dit sind. Og sidst men ikke mindst, kan du dyrke blomsterne, og øge det positive i dit sind.

I bund og grund kan du styre dit sind på tre primære måder: lade være, give slip, slippe ind. Der vil altid være både ukrudt og blomster, men hvad vil du dyrke?

Uanset hvad vi gentagne gange sanser, føler, ønsker og tænker, vil det langsomt, men sikkert forme vores hjernes neurale struktur.

Konklusion

Ved at integrere de seneste indsigter fra neurovidenskaben i feltet for personlig udvikling, kan vi mennesker udnytte neuroplasticitetens kraft, til at omprogrammere vores hjerner til varige positive forandringer i vores liv.

Det handler altså ikke kun om at erhverve dig nye færdigheder og vaner, men også at ændre din hjerne på et grundlæggende niveau.

Nedenfor kan du se en video med Rick Hanson, der selv forklarer neuroplasticitet.

Rick Hanson: Understanding Neuroplasticity

Relaterede artikler:

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar