Buddy-ordning og fokus på trivsel hjælper især unge

Buddy ordning og fokus på trivsel hjælper især unge Photo by SrdjanPav Getty Images Signature

Buddy-ordning og fokus på trivsel hjælper især unge

31 procent af de unge under 30 har følt sig stressede, ofte eller hele tiden, inden for de seneste to uger. Det viser tal fra en intern undersøgelse som DJØF har gennemført, hvor de har spurgt deres medlemmer under 30 år (der er i arbejde) om, hvor ofte de har oplevet psykiske symptomer på stress indenfor de seneste to uger.

30 procent svarer mere end halvdelen af tiden (Hele tiden: 4 %, Det meste af tiden 14 %, Lidt over halvdelen af tiden 12 %.). Tallet falder, jo ældre medarbejdergruppen er. Kilde: DR.dk

Er der noget i vejen med de unge?

Én af årsagerne til at det især er de unge medarbejdere der oplever at føle sig stressede, skyldes måske at unge mennesker generelt er gode til at italesætte deres forventninger. De ønsker et arbejde med mening og er generelt opmærksomme på deres egen arbejdsglæde. Det er der bestemt ikke noget i vejen med – for dét at have arbejdsglæde og føle at man udfører et meningsfuldt stykke arbejde er vigtigt. Tværtimod er det noget vi alle kan lære af.

Sæt fokus på trivsel og relationer

Så, hvad kan man som virksomhed gøre, for generelt at skabe højere trivsel for alle medarbejdere – uanset deres alder? Det kan man bl.a. ved at sikre en bedre onboarding, så medarbejderen får en god start på deres nye job.

En mulighed er at igangsætte en buddy-ordning på jobbet. De fleste virksomheder har et system på plads til at introducere en ny medarbejder til deres nye opgaver. Dvs. den faglige del af jobbet der skal løses.

Men vi støtter op om idéen om, at hver ny medarbejder også tilknyttes en kollega for de andre områder. En person der kan agere som støtte og kan introducere til de bløde værdier på arbejdspladsen. Én at spise frokost med. En der kan introducere hvilke af de øvrige kolleger, der kan hjælpe med specifikke opgaver. Én der generelt kender virksomheden og kulturen.

Fokus på relationerne er en stor del af det vi har brug for, for at trives på vores arbejde og have arbejdsglæde. Og det er uanset vores alder.


Relaterede artikler

Skrevet af Patricia

Patricia spreder arbejdsglæde 'backstage' og holder styr på de administrative opgaver i Arbejdsglæde nu.

Skriv en kommentar