Vi går ikke på arbejde for at få arbejdsglæde

ArbejdsglædeArbejdsglæde er blevet et populært emne, også blandt chefer og topledere – og det var da også på høje tid! Arbejdsglæde har positiv effekt på bundlinjen – det er noget vi ser i talrige videnskabelige undersøgelser. Men det har åbenbart ikke været nok for det danske erhvervsliv. Det er først nu at vi blandt ledere ser en voksende erkendelse af at glade, engagerede medarbejdere er mere produktive og skaber bedre resultater for deres virksomheder.

Naturligvis har alle medarbejdere ansvar for sin egen arbejdsglæde, men hvis du er leder, har du kæmpe indflydelse på dine medarbejderes arbejdsglæde og engagement. Som medarbejder er det svært at være virkelig engageret, hvis man ikke kan lide eller ikke stoler på sin nærmeste chef. En dansk undersøgelse, foretaget af DJØF, viste at medarbejdere der føler at de har en dårlig chef, næsten har tre gange så mange psykisk betingede sygefraværsdage som dem der siger de har en god chef – og det er jo ikke ligefrem tegn på engagement. Dem der synes de har en god leder, er altså mindre stressede og mindre syge. Det viser tydeligt hvor meget god ledelse betyder for arbejdsglæden på en arbejdsplads! Ikke nok med det – er der flere undersøgelser som viser at medarbejderen lader sig ansætte pga jobbet, men at den største årsag til at de opsiger deres job, er et dårligt forhold til nærmeste chef.

Men hvad skal du som chef gøre for at få glade og engagerede medarbejdere? Kan du eksempelvis skabe arbejdsglæde i din organisation ved at holde julefrokost, sørge for frugtordninger, gratis frokost osv? Efter min mening kan du skabe tilfredse medarbejdere, men arbejdsglæden kommer ikke fra den slags tiltag, men fra at lade medarbejdere skabe resultater og gode relationer. Skal du så fokusere på at gøre medarbejderne glade? Umiddelbart er svaret nej. Vi går faktisk ikke på arbejde for at blive glade, vi går på arbejde for at skabe meningsfulde resultater – mærke at vi gør en forskel! Og det gør os glade :-)

Som leder kan du hjælpe medarbejderne med at skabe disse resultater, store som små – hver dag! Du skal sørge for at dine medarbejdere føler ejerskab, er stolte af deres arbejde, du skal give dem løbende feedback og lov til at udvikle sig. Det er dit ansvar at dine medarbejdere har værktøjerne, mulighederne og friheden til at skabe resultater hver dag (eller i hvert fald de fleste dage) – og så skal du sørge for at synliggøre deres fremskridt. Lad dem se og høre at de gør en forskel for virksomhedens og dennes kunder, og du får medarbejdere der vil gå gennem ild og vand for firmaet. Du skal kort sagt bygge en medarbejderstab som er virksomhedens ambassadører, både overfor firmaets eksisterende og kommende kunder. Passionerede og loyale medarbejdere skaber nemlig loyale kunder og de hjælper med at tiltrække de allerbedste medarbejdere.

Så nej vi går ikke på arbejde for at få arbejdsglæde, men for at skabe meningsfulde resultater. Og du har som leder et kæmpe ansvar for at vise dine medarbejdere at de gør en forskel – hver eneste dag!

Relaterede artikler.

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar