Øg din mentale sundhed med restitution

Øg din mentale sundhed med restitution

Øg din mentale sundhed med restitution

Positiv psykologi, den gren af psykologien, der fokuserer på studier af positive følelser, styrker og faktorer, som bidrager til menneskelig trivsel. Vi kan bruge den positive psykologi i forhold til at skabe et arbejdsliv med en masse arbejdsglæde. Indenfor den positive psykologi, kan vi ligeledes finde værdifulde indsigter omkring vigtigheden af restitution via pauser og ferier fra arbejdet.

Hvad siger videnskaben om restitution og mental sundhed?

Her er nogle af de vigtigste fund fra forskningen inden for positiv psykologi, omkring hvordan restitution kan bruges til at øge din mentale sundhed.

Forøgelse af lykke og livsglæde:

Positiv psykologi understreger vigtigheden af at du tager tid til aktiviteter, der bringer dig glæde. Ferier og regelmæssige pauser anses for afgørende for at øge din overordnede lykke. Forskning af Lyubomirsky, Sheldon, og Schkade (2005) viser, at intentionelle aktiviteter, som fritidsaktiviteter og bevidste pauser fra arbejdet, spiller en afgørende rolle i at øge og opretholde lykke og livsglæde.

Vores aktiviteter og mindset påvirker omkring 40 % af vores livsglæde.

Sonja Lyubomirsky

Lyubomirskys forskning viser, at vi med vores aktiviteter og mindset, kan påvirke omkring 40 % af vores livsglæde. Når du regelmæssigt engagerer dig i positive aktiviteter, såsom at tage pauser og nyde ferier, hjælper det dig med at bekæmpe virkningerne af hedonisk tilpasning, hvor den indledende glæde ved positive oplevelser forsvinder over tid. Ved bevidst at vælge at deltage i fornøjelige aktiviteter, kan du altså opnå højere niveauer af livsglæde.

Energi og vitalitet:

Restitution giver os mennesker mulighed for at genoprette vores energi og vitalitet, som er essentiel for vores mentale sundhed. Ifølge Barbara Fredricksons Broaden-and-Build Teori (2001) kan positive følelser genereret under pauser og ferier udvide individers tanke-handlingsrepertoirer og hjælpe dem med at opbygge varige ressourcer som modstandskraft og sociale forbindelser.

Reduktion af stress:

Når du husker at tage pauser og holde ferie, kan det reducere dit stress niveau betydeligt. Forskningen indenfor Positiv psykologi fremhæver, at deltagelse i afslappende aktiviteter og frakobling fra arbejdsrelaterede stressfaktorer, kan sænke kortisolniveauer og gøre at du bliver mere afslappet. Der er bl.a. et studie af Pressman og Cohen (2005), der viser at fritidsaktiviteter og ferier hjælper med at reducere stress og forbedre immunfunktionen.

Opbygning af modstandskraft:

Restitution bidrager til at opbygge din modstandskraft, som er evnen til at komme dig efter pressede situationer eller modgang. Positive psykologiske interventioner inkluderer ofte aktiviteter, der fremmer afslapning og restitution, såsom mindfulness og taknemmelighedsøvelser. Disse aktiviteter hjælper individer med at udvikle en stærkere følelse af kontrol og optimisme, som er nøgleaspekter af modstandskraft (Seligman, 2011).

Din sommerferie er et oplagt tidspunkt til at slappe af og restituere. Det kan bidrage til øget arbejdsglæde og mental sundhed.


Relaterede artikler:

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar