Fokuser på det gode med Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry metode

Fokuser på det gode med Appreciative Inquiry

Ved at anerkende og fejre det, der fungerer, kan I skabe en positiv spiral, der fremmer motivation, innovation, produktivitet og trivsel i jeres organisation.

Forbedring af trivsel og arbejdsglæde

Appreciative Inquiry (kan forkortes AI, men det er vist lidt forvirrende, så det gør vi ikke) er en forskningsbaseret metode, der fokuserer på at identificere og bygge videre på styrker og succeser.

Metoden, som groft oversat betyder ‘værdsættende undersøgelse’, stammer fra positiv psykologi og bruges til at fremme motivation, trivsel og arbejdsglæde blandt medarbejdere. Det gøres ved også at fokusere på det, der virker, fremfor kun at fokusere på det, der ikke fungerer.

Positiv psykologi og Appreciative Inquiry

Positiv psykologi* danner grundlaget for Appreciative Inquiry. Ifølge Martin Seligman (en af grundlæggerne af positiv psykologi) bør fokus ikke kun være på at helbrede mentale sygdomme ved at se på det der ikke fungerer, men også på at fremme trivsel og lykke. Dette princip afspejles i Appreciative Inquiry, som fremhæver vigtigheden af at identificere og forstærke de positive aspekter i arbejdet og organisationskulturen.

*Hvad er Positiv Psykologi?

Positiv Psykologi er en gren af psykologien, der studerer, hvad der gør livet værd at leve – hvad der skal til, for at vi har det godt og klarer os godt. Det er videnskabelige studier af trivsel og optimal menneskelig funktion.

Kort sagt handler positiv psykologi om mental sundhed.

Videnskabelige studier om Appreciative Inquiry

Flere videnskabelige studier har påvist fordelene ved at anvende Appreciative Inquiry i organisationer. For eksempel har forskning vist, at det kan være med til at øge medarbejdernes engagement og forbedre teamdynamikken. En undersøgelse foretaget af Cooperrider og Whitney (2005) fandt, at Appreciate Inquiry bidrog til øget kreativitet og innovation, og det skabte en kultur hvor medarbejderne følte sig værdsatte og motiverede.

En anden undersøgelse af Bushe (2011) viste, at Appreciative Inquiry førte til dybe organisatoriske ændringer. Det sker ved at skabe en fælles vision og styrke samarbejdet mellem medarbejdere.

Appreciative Inquiry is an intervention that uses reflective questions of positive experiences to create new opportunities.

Gervase R. Bushe, Ph.D

Hvornår bør I bruge Appreciative Inquiry?

Når I ikke kun fokuserer på de negative KPI’er, det arbejde I er bagud med osv, men også fokuserer på de positive oplevelser og det arbejde I rent faktisk får gjort, så skaber I en kultur med motivation og optimisme. Det kan være afgørende for en organisations vækst og udvikling.

En virksomhed kan med fordel bruge Appreciative Inquiry i forskellige situationer og processer, herunder:

  • Strategiudvikling: Skab en fælles vision og strategi baseret på organisationens styrker og tidligere succeser.
  • Teamudvikling: Fremmer samarbejde og tillid ved at fokusere på positive oplevelser og styrker i teamet.
  • Organisationsudvikling: Forbedrer arbejdskultur og effektivitet ved at arbejde med jeres eksisterende styrker og succeser.
  • Medarbejderudvikling: Fremmer en positiv og konstruktiv dialog i medarbejdersamtaler. Anvend det i alle former for medarbejdersamtaler for at fremme en positiv og konstruktiv dialog. Vær anerkendende og nysgerrig på at anvende medarbejderens styrker mest muligt.
  • Tilfredshedsundersøgelser: HeartCount trivselsmåling inkorporerer elementer fra Appreciative Inquiry. HeartCount er en hyppig (ugentlig) pulsmåling, der hjælper virksomheden med også at fokusere på de positive aspekter. Ligesom principperne for Appreciate Inquiry, kan man bruge den ugentlige data og medarbejderfeedback til at identificere og bygge videre på hvad der fungerer godt i jeres organisation. Og er der negative resultater, kan man reagere i tide.

På baggrund af videnskabelige undersøgelser viser Appreciative Inquiry sig som en effektiv tilgang til at fremme både individuel og organisatorisk udvikling. Det vil simpelthen hjælpe jer med at skabe et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig værdsatte og motiverede til at bidrage til virksomhedens fælles succes. Det er intet mindre end en powerfuld metode, til at forbedre trivsel og arbejdsglæde på.


Relaterede artikler:

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar