Forstå “The Progress Principle” og boost din arbejdsglæde og produktivitet

"Teresa Amabile og Steven Kramer introducerer The Progress Principle."

Forstå “The Progress Principle” og boost din arbejdsglæde og produktivitet

The Progress Principle er et koncept udviklet af Teresa Amabile og Steven Kramer. I deres bog, af samme navn, dykker ned i de afgørende faktorer, der driver trivsel, medarbejderengagement og produktivitet. I denne artikel beskriver vi undersøgelsens resultater, dens indflydelse på arbejdsglæden og giver dig naturligvis nogle konkrete tips du kan implementere i din arbejdsdag.

“The Progress Principle” studiet

Teresa Amabile og Steven Kramer gennemførte en omfattende undersøgelse med 238 medarbejdere, der arbejdede på 26 kreative projekter i 7 forskellige virksomheder. Forskerne indsamlede næsten 12.000 dagbogsindlæg fra deltagerne, hvor de fangede detaljerede beretninger om deres arbejdserfaringer og følelsesmæssige tilstande.

Resultaterne viste, at det at gøre fremskridt i meningsfuldt arbejde er den vigtigste faktor for at øge dine følelser, motivation og opfattelser i løbet af arbejdsdagen. Selv små fremskridt havde en betydelig positiv indvirkning.

Of all the things that can boost emotions, motivation, and perceptions during a workday, the single most important is making progress in meaningful work.

The Progress Principle – Teresa Amabile & Steven Kramer

Forskerne identificerede to typer begivenheder, der fremmer fremskridt: katalysatorer (begivenheder, der direkte understøtter arbejdet – omstændighed der virker fremmende for en bestemt udvikling) og nærende (interpersonelle begivenheder, der opløfter medarbejderne). Omvendt påvirker begivenheder, der hæmmer arbejdet eller nedbryder moralen fremskridtet negativt.

Indvirkning på arbejdsglæden og din mentale sundhed

Fremskridtsprincippet (The Progress Principle) kan forbedre arbejdsglæden ved at øge motivation og engagement, forbedre mental sundhed og øge følelsen af mening. Når fremskridt synliggøres og fejres, skaber det en kultur med mere arbejdsglæde, forbedret mental sundhed og en øget følelse af mening.

Øget motivation og engagement: Når du oplever, at du gør meningsfulde fremskridt, stiger din indre motivation. Du føler dig mere engageret og mere forpligtet ift. dine opgaver. Og det gælder naturligvis for hele teamet, hvis I sammen fokuserer på de meningsfulde fremskridt.

Forbedret mental sundhed: Daglige fremskridt, selv de små af slagsen, fører til positive følelser som glæde, tilfredshed og følelsen af du lykkes med dit arbejde. Disse følelser bygger sig op over tid, hvilket bidrager til din generelle velvære samt er med til at reducere stress.

Øget følelse af mening: Når du oplever at dit arbejde er meningsfuldt – du gør en meningsfuld forskel og bidrager til noget større – giver det dig en stærkere følelse af mening. Dette er en af de mest væsentlige faktorer for langsigtet arbejdsglæde.

Når I synliggør og fejrer fremskridt, fremmer I en kultur med mere arbejdsglæde, forbedret mental sundhed og en øget følelse af mening

Indvirkning på produktiviteten

Fremskridt i meningsfuldt arbejde øger ikke kun arbejdsglæden, men også produktiviteten. Motiverede og glade medarbejdere er mere produktive, har bedre teamdynamik, lavere personaleomsætning og øget innovation.

Forbedret produktivitet: Motiverede og glade medarbejdere er mere produktive. Der er ligeledes større sandsynlighed for at du vil være mere dedikeret ift. dine opgaver og vil komme med mere kreative løsninger på problemer.

Bedre teamdynamik: Når fremskridt synliggøres og anerkendes, fremmer det samarbejde og understøtter det gode kollegaskab. I er ligeledes mere villige til at hjælpe hinanden og vidensdele, hvilket forbedrer jeres samlede teampræstation.

Lavere personaleomsætning: Når du og dine kolleger finder jeres arbejde tilfredsstillende, og ser at I bidrager med konkrete fremskridt, er I mindre tilbøjelige til at forlade jeres job. Det er naturligvis en kæmpe fordel for virksomheden. Det reducerer personaleomsætningen, og de tilknyttede omkostninger ved ansættelse og onboarding af nyt personale.

Øget innovation: En positivt arbejdskultur, hvor fremskridt anerkendes, opmuntrer til en arbejdsliv hvor du tør eksperimentere mere og samtidig bliver mere innovativ. Kulturen gør dig mere tryg, giver dig mod på at prøve nye ting samt foreslå nye ideer.

Tips til implementering af “The Progress Principle” i din hverdag

Sæt klare mål

Definer specifikke, opnåelige mål for dine opgaver og projekter. Opdel store opgaver i mindre, håndterbare trin så du let kan se dine fremskridt.

Mål dine fremskridt

Hold en daglig eller ugentlig logbog over dine de opgaver/det arbejde du har udført. Når du ikke kun har fokus på det arbejde du ikke har nået, men ser på de opgaver du rent faktisk HAR nået, kan det booste din motivation og hjælpe dig med at synliggøre dine meningsfulde fremskridt.

Giv og søg feedback

Regelmæssig feedback er væsentlig. Både for din motivation, men også for at vide at du med dit arbejde gør en forskel. Vær selv god til at give konstruktiv og anerkendende feedback til kolleger – og søg det også selv. Anerkendende feedback fungerer som en katalysator. Mens konstruktiv feedback hjælper med, at du udvikler dig og bliver endnu bedre til dit arbejde.

Fejr jeres milepæle

Tag dig tid til at anerkende de små sejre og milepæle – både individuelt og i jeres team. At anerkende fremskridt forstærker arbejdsglæden, det synliggør dit meningsfulde arbejde, og styrker ligeledes jeres teamånd. Det skaber en fælles stolthed.

Frem en støttende kultur

Støt dine kolleger og bidrag til det gode samarbejde. Og hvis du har brug for hjælp eller støtte, er det vigtigt at du beder om det. Vi ved fra vores egne undersøgelser at arbejdsglæden også kommer, når vi føler vi får den hjælp og opbakning vi har brug for – både fra kolleger og ledere.

Indsigterne fra “The Progress Principle” understreger vigtigheden af at synliggøre jeres meningsfulde fremskridt, og at det både driver arbejdsglæde og produktivitet. Så jeg vil opfordre til, at I (i jeres team) tager en snak om hvordan I kan implementere disse principper. Vi har tendens til at bruge mest tid på at tale om alt det vi ikke når, og det der ikke virker. Men nu ved vi at det modsatte vil øge din arbejdsglæde, din motivation, dit engagement og din produktivitet. Og det er jo ikke nogen hemmelighed at det også er en kæmpe fordel for din arbejdsgiver.

Hvis vi ser på forskningen “Self-Determination Theory” (SDT) af Edward L. Deci og Richard M. Ryan, kan vi se at der er ligheder. SDT fokuserer på menneskers indre motivation og identificerer tre grundlæggende psykologiske behov: autonomi, kompetence og samhørighed. Opfyldelse af disse behov fører til højere motivation, trivsel og produktivitet. The Progress Principle, kan ses som en måde at opfylde behovet kompetence, da det giver dig en følelse af at du mestrer dine opgaver og gør meningsfulde fremskridt.


Relaterede artikler:

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar