Sådan er du med til at skabe psykologisk tryghed

Skab Psykologisk Tryghed - photo by FlyxFactory from Getty Images Signature

Sådan er du med til at skabe psykologisk tryghed

Psykologisk tryghed på arbejdspladsen, er afgørende for trivsel og arbejdsglæde – men også for virksomhedens innovation og produktivitet.

Psykologisk tryghed er troen på at arbejdsmiljøet er så trygt, at medarbejderne tør løbe interpersonelle risici.

Amy C. Edmondson, professor Havard Business School
Interpersonel ricisi er den chance/risiko du tager, når du udtrykker din mening overfor andre mennesker med dine ord eller handlinger.

Når medarbejderne føler sig trygge i samarbejdet, er de mere tilbøjelige til at bidrage effektivt, da de føler at de kan komme med nye idéer og træffe beslutninger uden frygt for negative konsekvenser. Samarbejdet skal altså fungere og relationerne skal være gode.

Sådan bidrager du til den psykologiske tryghed

Men hvordan kan du, som medarbejder, bidrage til at skabe og opretholde den psykologiske tryghed? Her har vi samlet nogle konkrete tips til dig:

Vis oprigtig interesse og lyt aktivt:

 • Vis interesse og gør dig tilgængelig for dine kolleger.
 • Brug aktiv lytning og giv kollegerne din fulde opmærksomhed når de taler.
 • Hav øjenkontakt og undgå at afbryde eller dømme.

Respekter andres forskellighed:

 • Vis respekt for dine kollegers personlige grænser og forskelligheder.
 • Vær opmærksom på dine egne fordomme og bias.
 • Sørg for at behandle alle med respekt, tillid og ligeværdighed.

Vær transparent:

 • Del åbent og ærligt information/viden med dine kolleger.
 • Vær åben omkring dine udfordringer eller når du laver en fejl.

Kommuniker positivt og konstruktivt:

 • Kommuniker i en positiv tone, selv når du adresserer udfordrende emner. Det gælder naturligvis både i tale og på skrift.
 • Når du giver feedback, så sørg for, at den er konstruktiv og fokuseret på opgaven – ikke på personen.

Anerkend dine kolleger:

 • Anerkend dine kollegers arbejde, indsats, deres hjælpsomhed eller simpelthen måden at være kollega på.
 • Sig tak! Et simpelt tak er med til at skabe positive og trygge relationer.

Vær modig:

 • Bidrag med dine ideer og perspektiver, også selvom de er anderledes.
 • Indrøm dine fejl, og sørg for at hele teamet lærer af fejlen, så den ikke opstår igen.
 • Hav modet til at undre dig, og stille “dumme spørgsmål”.

At skabe en kultur med høj grad af psykologisk tryghed, er naturligvis et kæmpe ledelsesansvar. Som medarbejder, skal du have tillid til at ledelsen driver ledelse, efter de rammer der er sat i forhold til den psykologiske tryghed (og kultur, trivsel, arbejdsglæde i det hele taget).

Men du skal også selv, tage personligt ansvar for at være medskaber af kulturen. Du skal være dit autentiske jeg, bidrage til fællesskabet og løbende lære af dine/jeres fejl. Jeg håber at ovenstående punkter kan hjælpe dig med det.


Relaterede artikler:

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar