Fejl med succes

Fejl med succes

Hvad er psykologisk tryghed?

Psykologisk tryghed er en fælles overbevisning om, at det er ok at tage chancer, udtrykke egne ideer og bekymringer, at stille spørgsmål og indrømme fejl – alt sammen uden frygt for negative konsekvenser.

Amy C. Edmondson er psykolog og professor på Harvard Business School og forfatter til “The Fearless Organization” (eller “Den frygtløse organisation” som den hedder på dansk). Hun er nok mest kendt for sin forskning i team samarbejde, psykologisk tryghed og innovation.

Hvorfor er psykologisk tryghed vigtigt?

Amy Edmondson har forsket i, hvordan psykologisk tryghed positivt påvirker teamets præstationer og den generelle arbejdskultur.

Nogle af fordelene er: færre fejl, flere idéer, bedre læring, mere vidensdeling, højere motivation, mindre burnout, bedre modstandskraft, lavere personaleomsætning, højere grad af inklusion og mange flere.

I sin forskning så hun at de teams der klarede sig bedst, lavede flere fejl, end de teams der performende dårligere. Men det viste sig at der ikke blev lavet flere fejl, der blev indrapporteret flere fejl – simpelthen fordi det føltes trygt at tale om de fejl der lavet. Og så var de samtidig gode til at lære af deres fejl, så de ikke gentog sig.

We don’t make mistakes, we have learning moments

Garry Ridge, tidligere CEO hos WD-40

Så det at indrømme fejl, blev lige pludselig en forudsætning for succes! Edmondson kalder det “læringsadfærd”.

I kan praktisere det ved f.eks. ved at samles til et teammøde efter en fejl, for at forstå hvorfor noget gik galt, og få læring af situationen.

Hvordan skaber I psykologisk tryghed?

Amy C. Edmondson’s forskning er kommet frem til 4 punkter, som er vigtige for ledere der vil skabe psykologisk tryghed i deres team. Det handler meget om at lederen inviterer medarbejderne ind i beslutningsprocesserne.

  1. Skab rammerne og få ting gjort:
    Tydeliggør formålet med teamets arbejde og kommuniker vigtigheden af, at medlemmerne bidrager med forskellige perspektiver og forslag.
  2. Inddrag medarbejderne aktivt:
    Vær nysgerrig og stil åbne spørgsmål, lyt aktivt og reager anerkendende overfor andres bidrag.
  3. Sørg for at folk føler sig set:
    Giv konstruktiv feedback, udtryk anerkendelse og håndter konflikter respektfuldt.
  4. Læringsadfærd: Reflekter over teamets oplevelser, identificer både succeser og områder til forbedring, og vær åben over for at eksperimentere og gøre tingene på nye måder.

Når der er psykologisk tryghed i et team, føler medarbejderne sig i stand til at bede om hjælp, indrømme fejl, dele bekymringer, foreslå ideer, udfordre måder at arbejde på samt udfordre ideer fra andre i teamet og fra lederen. De føler sig trygge og arbejder i en kultur, hvor de ved at deres kolleger, chef og organisation som helhed vil passe på dem. Det bliver et fællesskab.

Her kan du se Amy Edmondson give en TedX Talk (knap 12 minutter) om emnet:

Amy Edmondson – Building a Psychologically Safe Workplace

På vores Youtubekanal kan du se en masse spændende TEDTalks og lignende. Husk at abonnere (subscribe) på Arbejdsglæde TV, så alle de nye videoer vi tilføjer bliver vist i dit abonnementsfeed.


Relaterede artikler:

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar