Mandagstip: Arbejdsglæde-happening :o)

Hvad kan du gøre for at øge arbejdsglæden på din arbejdsplads? Vi hører ofte at viljen er der, men at det er svært at komme i gang. Denne uges mandagstip kan hjælpe jer med at sprede arbejdsglæde, på en måde så alle bidrager – og på en måde som hjælper med at få sat det lidt i system (der er nemlig rart i starten, senere kommer det til at ske helt af sige selv).

En af vores gode kunder DSA (Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse), har netop sat gang i det de kalder ‘arbejdsglæde-happening-bogen’. Det startede med at de efter en workshop med os, besluttede at sætte gang i arbejdsglædetiltag, små som store. Den første initiativgruppe lavede som den aller første happening, en gækkebrevskonkurrence (ja, det var i forbindelse med påske). DSA fortæller at der lå og hang rigtig mange hjemmelavede gækkebreve rundt omkring, og flere oplevede at vinde påskeæg, endda nogle der ikke selv havde lavet et gækkebrev :-)

Det var starten på en slags stafet, og de skiftes nu til at lave arbejdsglæde-happenings, som undervejs dokumenteres i ‘arbejdsglæde-happening-bogen’.

 

Reglerne for ‘arbejdsglæde-happening-bogen’ er helt simple

Arbejdsglæde-happening-bogen cirkulerer blandt grupper/teams, der sammen skal lave en happening og sørge for behøring dokumentation i arbejdsglæde-happening-bogen. Når en happening er overstået, skal stafetten gives videre til en anden gruppe/et andet team, osv.

1)     Stafetten modtages af en person som repræsentant for en gruppe. Det kan være en formel gruppe, fx et team, en afdeling, teamkoordinatorerne, mv. Det kan også være en uofficiel gruppe, fx de rødhårede, mændene eller kvinderne, kollegaer over/under en vis alder, kollegaer med hund, mv.

2)    Den person, der modtager stafetten, har ansvaret for at samle gruppen og arrangere en happening. En happening skal være afholdt, dokumenteret og stafetten videregivet senest tre uger efter, en gruppe har modtaget en stafet.

3)    Happening er et vidt begreb og det princip fastholdes naturligvis. Følgende kriterier skal dog være overholdt, da denne stafet er en arbejdsglæde-stafet:

En happening skal:

a.    bidrage til arbejdsglæden ved at omhandle enten relationer eller resultater
b.    være synlig for flest mulige kollegaer eller involvere flest mulige kollegaer
c.     dokumenteres i denne arbejdsglæde-happening-bog, fx ved tekst, billeder, eller andet.

4)    Når en happening er vel gennemført, har bidraget til arbejdsglæden og er behørigt dokumenteret i denne bog, giver gruppen stafetten videre til en ny person, som repræsentant for en gruppe. Den nye gruppe og begrundelse for videregivelse til netop denne gruppe skal fremgå af dokumentationen for den netop gennemførte happening.

5)    Herefter gentages trin 1-4 igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen……………………..

6)    Hvis en gruppe ikke overholder ovenstående regler, idømmes en hård og uretfærdig straf. Samtidig skal stafetten gives videre, så den ikke går i stå. Tvivlsspørgsmål og fortolkninger afgøres af en repræsentant for idé-gruppen/arbejdsglædeudvalget.

Vores mandagstips er enkle, nemme og sjove ting du kan gøre for at øge din og andres arbejdsglæde, og starte ugen på allerbedste vis. Noget man kan gøre på højest 5 minutter. Når du prøver det, skriv en kommentar og lad os vide hvordan det gik.

Se alle vores mandagstips her.

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar