Mål trivsel og arbejdsglæde med en effektiv pulsmåling

Hvor glade er jeres medarbejdere? Heartcount pulsmåling værktøj

Mål trivsel og arbejdsglæde med en effektiv pulsmåling

Når I måler trivsel og arbejdsglæde på en effektiv måde, kan det være med til at styrke topledelsens engagement i arbejdet med jeres kultur, og dermed prioritere de nødvendige ressourcer til processen. Det er en måde for organisationen at vise, at I tager hånd om jeres medarbejdere.

Når medarbejdere bliver spurgt ind til deres arbejdsliv – og især når de ser at organisationen handler på deres svar – ved de, at organisationen oprigtigt går op i deres velbefindende. Det styrker medarbejderens engagement og loyalitet over for organisationen.

Der er 5 gode grunde til at måle arbejdsglæden:

 • I identificerer evt. problemer/udfordringer.
 • I får identificeret der I allerede gør der virker.
 • Det viser medarbejderne at de er prioriteret af arbejdspladsen.
 • Ledelsen får fingeren på pulsen.
 • I ved hvad der skal ages på – det skaber handling.
5 grunde til at måle arbejdsglæden

Pulsmåling med Heartcount

Heartcount er det mest optimale målingsværktøj, der hjælper jer med at skabe en kultur med glade, engagerede og motiverede medarbejdere. Ved 3 ugentlige spørgsmål, kan I løbende se mønstre og dermed handle på tendenserne i tide.

Heartcount pulsmåling frem for den årlige trivselsmålinger

Pulsmålinger frem for årlige trivselsmålinger

Vi er i en tid hvor tingene hurtigt forandrer sig – og forandringerne kommer i et højere tempo end tidligere. Derfor er det ikke længere optimalt at lave trivselsmålinger en gang om året (eller endnu værre – hvert andet år). Resultaterne er simpelthen for gamle, det er umuligt at se tilbage på et helt år.

For løbende at have fingeren på pulsen og se hvad der rør sig i organisationen, anbefaler vi at I måler arbejdsglæden jævnligt.

Stil de rigtige spørgsmål i jeres trivselsmåling

Det er vigtigt at I måler på de rigtige ting – at I stiller de rigtige spørgsmål. Heartcount spørger f.eks. ind til arbejdsglæden og ikke til tilfredsheden. Spørgsmålene skal være relevante for arbejdsglæden, de skal spørge ind til det, der påvirker din arbejdsglæde.

Heartcount har relevante spørgsmål der tager udgangspunkt i Appreciate Inquiry (læs om AI her). Du får 3 ugentlige spørgsmål i nedenstående kategorier. Alle kategorier er noget vi ved, har direkte indflydelse på din arbejdsglæde:

 • Arbejdsglæde (samme spørgsmål hver uge)
 • Feedback og anerkendelse
 • Personlig udvikling
 • Jobtilfredshed
 • Holdning/indstilling til arbejdspladsen
 • Relation til ledelsen
 • Relation til kollegerne
 • Produktivitet og effektivitet

Værdien af arbejdsglædemålingen er ikke data i sig selv, men hvordan I bruger den. Derfor anbefaler vi at der er personer (evt. en HR medarbejder) der har ansvaret for at se på data og på at reagere og lave handlingsplaner ud fra data.

Vi tilbyder ligeledes en månedlig eller kvartalsvis telefonisk/online samtale, hvor vi sammen ser på jeres data/tendenser.

Heartcount pulsmålinger

Book en uforpligtende samtale hvor du kan høre mere om Heartcount arbejdsglædemåling.


Relaterede artikler:

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar