Medledelse i Børns Vilkår – sådan gør de

Medledelse i Børns Vilkår - sådan gjorde de Photo studioroman via Canva Pro

Medledelse i Børns Vilkår – sådan gør de

I en tid, hvor arbejdsglæde og autonomi heldigvis får mere og mere plads i arbejdslivet, er virksomheder begyndt at se nærmere på, hvordan de kan implementere strategier for medledelse. Gennem strategisk implementering af medledelse kan organisationer opnå en række fordele, herunder øget medarbejdertilfredshed, større effektivitet og hurtigere beslutningsprocesser. Medledelse skaber en kultur, der bygger på tillid, åbenhed og samarbejde, hvilket styrker engagementet og motivationen blandt medarbejderne.

Det er en rejse de startede i Børns Vilkår tilbage i 2018, der har indført en strategisk tilgang til medledelse. Vi har være så heldige at få en snak med Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår. Og i denne artikel får du en opsummering af vores snak, hvor Rasmus deler sine tanker og erfaringer omkring formålet med at arbejde strategisk med medledelse og de fordele, det har medført.

Hvad var årsagen til (formålet med) at I besluttede jer for at arbejde strategisk med medledelse?

Formålet med at indføre strategisk medledelse hos Børns Vilkår blev drevet af flere faktorer. Rasmus forklarer, at beslutningen kom efter samtaler med chefgruppen og krævede fuld opbakning fra topledelsen.

Baggrunden var en erkendelse af, at organisationen manglede agilitet, især inden for teknologi, hvor udviklingen (som vi alle ved) skrider hurtigt frem, men beslutningsprocesserne ikke altid kan følge med. Erkendelsen af behovet for forandring, var både personligt motiveret og drevet af hensynet til organisationens effektivitet og relevans i en hastigt udviklende verden.

Hvad var den største forandringer I måtte indføre?

Den største forandring, som Børns Vilkår måtte indføre, i forbindelse med medledelsesstrategien, blev håndteret gradvist og omhyggeligt. Rasmus og hans team valgte en tilgang, der tillod forandringer at ske trinvist, så de kunne lære og tilpasse sig undervejs. De havde ikke råd til at skabe kaos! Dette var især med hensyn til Børnetelefonen, hvor sikker drift var en højprioritet.

En vigtig del af implementeringen var oprettelsen af samtalesaloner, drevet frivilligt, hvor medarbejdere kunne udtrykke deres tanker og ideer. Chefer blev trænet til at støtte denne proces, og mellemledere blev rustet til at være medspillere – ikke modspillere – i forandringsrejsen.

Hvilke fordele har der været efter I har implementeret medledelse?

De fordele, der er opstået som følge af medledelsesstrategien, er både faglige og kollegiale. Medarbejdere føler større indflydelse og stolthed over deres arbejde, og de anbefaler i højere grad vores arbejdsplads til andre.

Organisationen er blevet mere agil og effektiv, og de problemer der var i starten, er der ikke mere. Løsningerne bliver truffet i cirklerne, fejl bliver rettet i cirklerne, og kommer ikke længere helt til topledelsen.

En nøglekomponent har været en ændring i mødeprocesserne, der har skabt betydelige forbedringer i kommunikationen og beslutningsprocesserne.

Nye medarbejdere er onboarded ind i medledelse, og de bliver trænet i teknikkerne fra starten, hvilket er en kæmpe fordel.

Det har været en succes med læringer, og rejsen vil fortsætte

Rasmus Kjeldahl – Direktør Børns Vilkår

Hvilke eventuelle udfordringer har der været i forbindelse med implementering af medledelse?

Ganske naturligt, har implementeringen af medledelse også stødt på udfordringer. Nogle medarbejdere oplever stadig, at topledelsen har for stor kontrol, hvilket Rasmus stadig arbejder på at adressere. Der er også variation i medarbejdernes engagement og forståelse for medledelse, hvilket kræver yderligere arbejde med at klargøre formål og succeskriterier fra ledelsens side.

På trods af udfordringerne har Børns Vilkårs rejse med medledelse været en succes, og Rasmus ser frem til fortsat læring og udvikling.

Implementeringen af medledelse i Børns Vilkår, har ikke kun ændret organisationens struktur, men også kulturen. Medledelse har vist sig at være en vej til større autonomi og arbejdsglæde for både medarbejdere og ledere.

BørneTelefonen er gratis og anonym rådgivning til børn

BørneTelefonen (telefonnumer 116 111) er børnenes linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til at lytte.

Når venskaberne slår gnister. Når forældrenes skilsmisse gør ondt i maven. Når børnene udsættes for så grusomme svigt, at de næsten ikke kan få det sagt.

Hver dag, året rundt sidder deres frivillige rådgivere på BørneTelefonen klar til at lytte og rådgive børn og unge i Danmark om deres problemer, store som små. (Kilde: Børns Vilkår)

Støt Børns Vilkår


Relaterede artikler:

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar