Tag godt imod den nye medarbejder.

Vi mener (som mange af jer allerede ved) at resultater og relationer er det vigtigste for at skabe arbejdsglæde. Så hvordan sørger man som virksomhed for at en nyansat hurtigt kan skabe gode relationer og derved gode resultater?

De praktiske ting skal være i orden

Først og fremmest er det jo vigtigt i forvejen at have styr på alle de praktiske ting. Sørg for at den nye medarbejder har en telefon og computer der virker, at der er oprettet en firma email adresse til den nye medarbejder, at der er lavet adgangskort/nøgler, visitkort osv. Men husk også at have selve arbejdspladsen klar. Og der må da f.eks. meget gerne stå en buket blomster :-)

Chefen byder velkommen

Det er også ret afgørende at chefen møder personligt op og byder den nyansatte velkommen. Og jo mere personligt dette kan gøres, des bedre føler den nyansatte sig modtaget. Forholdet til nærmeste chef er ret afgørende for om en medarbejder har arbejdsglæde eller ej, faktisk viser undersøgelser at et dårligt forhold til nærmeste leder er den største årsag til opsigelser. Så jeg vil helt klart opfordre chefen til at tage godt imod den nye medarbejde og sige godmorgen på en god og nærværende måde (det opfordrer vi naturligvis til at I gør dagligt) smil og lyd glad, se personen i øjnene, giv din nye kollega hånden og fortæl at ham/hende du har glædet dig til at møde ham/hende.

Vi kalder det “Niveau-5-godmorgen”

1

Sig godmorgen

2

Vær glad, smil :-)

3

Hav øjenkontakt

4

Tilføj noget ekstra som du er oprigtigt interesseret i (spørg til vedkommendes weekend, ferie eller lignende eller ros personen)

og til sidst

5

Rør ved personen du siger godmorgen til – det kan være en håndtryk, et klap på skulderen eller måske et kram alt efter hvor godt I kender hinanden.

Rundvisning og møde kolleger

Sørg for at en fra afdelingen (eller chefen) viser den nye kollega rundt og præsenterer ham/hende for alle kollegaer. Eller endnu bedre kan I samle hele afdelingen til morgenbrød eller frokost. Sørg også for at den nye kollega bliver introduceret i andre afdelinger, og hvis der er afdelinger den nyansatte skal samarbejde med er det naturligvis vigtigt at han/hun bliver præsenteret for hver enkelt i denne afdeling.

Præsentér den nyansatte for hele firmaet

Lav gerne et interview eller en lille video med vedkommende som kan vises på intranettet eller lignende. Dette er specielt vigtigt i store virksomheder, hvor det er svært at nå rundt til alle afdelinger.

Faglig intro

Sørg for at give den nyansatte en grundig faglig introduktion af hans/hendes opgaver, og lad gerne personen følge en kollega den første tid. Gerne en som har været ansat i længere tid, og som har meget erfaring.

Det er her vigtigt at der er lagt små pauser ind i løbet af den første dag (som alle andre dage).

Relationer

Og hvad kan I så gøre i disse pauser? Det ville være en god idé at I lærer jeres nye kollega at kende, ikke kun på dennes faglige kunnen men også som person. God relationer på jobbet er vigtige, så sæt tid af til at lære hinanden at kende.

De nærmeste i afdelingen kan eksempelvis lave en turnus hvor de på skift i løbet af dagen hyggesnakker med deres nye kollega. Sæt jer for at alle i afdelingen har haft 5 minutter med den nyansatte i løbet af den første uge.

Det er også en god idé at arrangere noget socialt efter arbejdstid, ikke den første dag, men gerne inden for de første 14 dage.

Alt i alt skal I sørge for at der er styr på tingene, så kan den nye medarbejder hurtigere kommer ind i arbejdet og hurtigere skaber resultater for sig selv og for virksomheden. Og lige så vigtigt, sørg for at der er en god stemning, så der hurtigt bliver skabt gode relationer medarbejderne imellem – gode relationer skaber nemlig større engagement (hvis der nu skulle sidde en chef eller to derude og læse dette).

I Det Faglige Hus’s medlemsblad “Medlemsnyt”  (nr. 3 / fra september 2011) har de kigget nærmere på det at være ny i jobbet. Der er en kort artikel hvor de har spurgt os til råds… Se artiklen her (side 10 + 11)

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar