Danske topledere dumper fælt i ny undersøgelse (mellemlederne består)

engagement-both-ways

Lederne har lige lavet en undersøgelse, hvor 1.178 danske ledere svarer på, hvilke kompetencer de selv vurderer som vigtigst i det nuværende job.

Svarene fra mellemledere og linieledere er ret opløftende. De mener deres to vigtigste lederegenskaber er:

  1. Evnen til at skabe resultater (49%)
  2. Evnen til at skabe trivsel og arbejdsglæde (47%)

Jeg havde selvfølgelig helst set de to i omvendt rækkefølge, men det er virkelig positivt at se, at mellemledere har arbejdsglæde i toppen, specielt når vi ved, at arbejdsglæde er med til at give bedre resultater.

Men blandt toplederne går det til gengæld helt galt:

Når toplederne på de danske virksomheder skal pege på de vigtigste kompetencer i lederjobbet, dumper evnen til at skabe trivsel og arbejdsglæde ned på en 9. plads efter blandt andet evnen til at handle strategisk, skabe resultater, gennemføre forandringer og sætte mål.

Det er en katastrofe, for arbejdsglæde starter fra toppen. Skal man skabe en glad arbejdsplads, kræver det en topledelse der har arbejdsglæden som en af sine allervigtigste strategiske prioriteter og har evnerne og viljen til at gøre noget ved det.

Danske topledere har åbenbart ikke forstået det, og det forklarer måske, hvorfor mange medarbejdere på både private og offentlige arbejdspladser ser, at topledelsen konsekvent træffer strategiske beslutninger, som systematisk skader deres trivsel, herunder:

  • Store forandringsprojekter
  • Øget målstyring og kontrol
  • Stigende performancekrav kombineret med besparelser og færre ressourcer

Medarbejderne oplever at topledelsen er ligeglad med dem og lægger planer uden hensyntagen til deres arbejdsglæde, uden at inddrage medarbejderne i beslutningerne og uden tydeligt at forklare formålet og meningen med den enkelte beslutning.

Denne undersøgelse kan så indikere, at det indtryk er helt korrekt. Medarbejdernes trivsel er simpelthen ikke en prioritet for mange topledere. Resultatet bliver bl.a. at:

  • Medarbejderne føler sig underkendt og dermed mindre engagerede
  • De oplever frygt og nervøsitet fordi de ikke ved, hvornår der næste gange kommer en beslutning oppefra, som påvirker deres arbejdssituation negativt
  • Medarbejderne bliver mere travle p.gr.a. øgede performancekrav og reducerede ressourcer
  • Medarbejderne oplever mindre mening i arbejdet fordi ledelsen kun fokuserer på måltal og ikke på fagligheden eller at hjælpe kunderne/klienterne.

Det er alt sammen med til at skade arbejdsglæden og dermed sænke medarbejdernes motivation og performance og øge bl.a. sygefravær og personaleomsætning.

Og toplederen kan ikke bare skubbe ansvaret for arbejdsglæden ned i hierarkiet. Så får man nemlig den klassiske lus-mellem-to-negle situation, hvor topledelsen tager beslutninger uden hensyn til medarbejdernes arbejdsglæde, mens mellemlederne så skal forsøge at få beslutningerne til at fungere i praksis og samtidigt bevare medarbejdernes motivation og arbejdsglæde på trods af dette.

En topleder som forstår at skabe arbejdsglæde, vil handle på nogle helt andre og mere bæredygtige måder. Og der er heldigvis masser af eksempler på dem.

Alfred Josefsen, Irmas direktør igennem mange år, har fanget den. Det er derfor han skrev en fremragende bog med den dangelske titel “Kære Irma, It’s all about People”. Det er også derfor Irma konsekvent placerede sig som en af Europas bedste arbejdspladser og derfor de gik fra at være Coops smertensbarn til deres wunderkind med omsætningsrekorder i mange år.

 

Herb Keller, tidligere CEO i Southwest Airlines sagde det meget tydeligt:

Sæt medarbejderne først. Hvis du behandler dine medarbejdere sådan, behandler de kunderne godt, så kommer kunderne igen og så er dine aktionærer glade.

Det handler ikke om at være blød og det handler slet ikke om at ofre bundlinien for trivslen. Tværtimod. Dygtige topledere forstår, at der ikke er nogen modsætning mellem arbejdsglæde og resultater og at glade arbejdspladser tjener flere penge og bedre når deres mål.

Og det betyder helt enkelt, at topledere som ikke forstår at skabe arbejdsglæde (og det er der åbenbart mange i Danmark som ikke gør), svigter både medarbejderne, kunderne og bundlinien.

Din mening

Hvad tænker du? Har topledelsen på din arbejdsplads et oprigtigt fokus på arbejdsglæden? Tager de højde for medarbejdernes trivsel, når de træffer strategiske beslutninger? Eller sætter de andre ting højere – bundlinien f.eks.? Skriv en kommentar – vi vil rigtig gerne høre din mening.

Relaterede artikler

Skrevet af alexander

Alexander stiftede Arbejdsglæde nu i 2003 og er en af verdens førende eksperter i emnet. Han har skrevet 5 bøger om arbejdsglæde og holdt hundredevis af foredrag i næsten 50 lande.

Skriv en kommentar