Top 5 arbejdsglædedræbere

Top 5 arbejdsglædedræbere photo by Betka82 Getty Images

Top 5 arbejdsglædedræbere

Det er efterhånden alment kendt at arbejdsglæden er vigtig. De arbejdspladser der har glade medarbejdere, har medarbejdere der er mere produktive, motiverede, engagerede samt har lavere sygefravær. Glade arbejdspladser klarer sig simpelthen bedre!

I Danmark ligger vi helt i top sammenlignet med resten af verden – vi har rigtig høj arbejdsglæde. Men hvor mange dårlige dage har vi egentlig, og hvad er de største arbejdsglædedræbere? Det afslører vores undersøgelse blandt 700 danskere.

I gennemsnit 1 dårlig dag om ugen

1/3 af de adspurgte, svarede at de har mindst 1 dårlig dag om ugen – altså en ugentlig dag uden arbejdsglæde… og det ikke ok – ikke hvis du spørger mig. En dårlig dag om måneden kan gå an, men at have 1 dårlig arbejdsdag ud af 5 – det er bare ikke godt nok. Det betyder at en tredjedel af os kun har arbejdsglæde 80% af tiden.

Nogen vil måske sidde og tænke, at så er det jo kun 20% af tiden vi har det skidt, men når vi har det dårligt på jobbet påvirker det vores livsglæde. Det bør være muligt at forbedre den statistik.

Sammenligner vi os med udlandet, ligger vi som nævnt godt. Vi har i samme periode lavet undersøgelsen i udlandet, og her er der næsten 2/3 der har mindst 1 dårlig dag om ugen (62%). Men vi bør stadig se på, om ikke vi kan gøre det bedre i Danmark.

Hvad gør din dag dårlig?

I undersøgelsen stillede vi spørgsmålet ”Sidst du havde en dårlig dag på jobbet, hvad var det der gjorde det til en dårlig dag?”. Der var en lang liste deltagerne kunne vælge fra, og her er top 5 arbejdsglædedræbere:

1. Brok fra kollegerne (33%)
2. Manglende ros og anerkendelse for det arbejde du laver (30%)
3. Manglende hjælp og opbakning fra min leder (29%)
4. Min chef (28%) + Manglende/uklare rutiner og politikker (28%)
5. Travlhed (27%)
Hvad ødelægger arbejdsglæden? – undersøgelse juli 2015

Som leder kan du gøre en masse for at mindske antallet af dine egne og dine medarbejderes dårlige dage på jobbet. Hvis du ikke som leder har fokus på dine medarbejderes arbejdsglæde, vil det få direkte indflydelse på bundlinjen.

Og hvordan kan du så skabe mere arbejdsglæde i din organisation? Det kan du ved at have fokus på arbejdsglæden, bl.a. ved at gøre noget ved det der ødelægger arbejdsglæden.

Så hvad kan du som leder gøre ved de 5 arbejdsglædedræbere?

1 Brok fra kollegerne

Hvis du ikke som leder skrider ind over for brok, så accepterer du stilletiende negativ adfærd. Selvom det kun er én person der brokker sig, kan det uden problemer ødelægge alle andres arbejdsglæde). Du har en ledelsesmæssig pligt til at skabe arbejdsglæde, og dermed gode resultater – det kan du kun hvis du stopper negativ adfærd, såsom brok.

2 Manglende ros og anerkendelse

Vi danskere skal simpelthen blive bedre til at give hinanden positiv feedback, anerkendelse og ros. Vi har i Danmark ikke en rosekultur og vi er oftest heller ikke gode til at tage imod ros. Det bør vi alle arbejde med.

Som leder har du også en ansvar, et ansvar for ikke kun at give udviklende/negativ feedback, men også at rose/anerkende dine medarbejdere, når de har fortjent det. Ikke kun for målbare resultater, men når de har været gennem en god proces, har tacklet en situation godt, er kommet et skridt videre i den rigtige retning osv.

Forskning viser (kilde: The progress Principle, af Teresa Amabile) at vi får mere produktive, kreative og innovative medarbejdere (med mere arbejdsglæde) hvis de får synliggjort at de laver meningsfulde fremskridt. Her har du som leder en kæmpe ansvar! Jeg oplever ofte virksomheder, hvor der kun bliver rost når det endelige mål er nået – husk også at rode for de små skridt på vej til målet – og I vil nå endnu flere mål.

3 Manglende opbakning fra lederen

Det er utroligt vigtigt, at ledere ser deres medarbejdere som mennesker, og at du som leder bakker medarbejderen op, og giver al den støtte medarbejderen har brug for. Du skal som leder have tid til dine medarbejdere, lytte til dem, kende dem og vide hvad der giver dem arbejdsglæde. Respekter at alle er forskellige. På dem måde kan du coache dem og hjælpe dem med at nå deres mål.

4 Min chef + Uklare rutiner

På en delt fjerdeplads ligger ”Min chef” og ”Manglende eller uklare rutiner”. Den første handler primært om en dårlig relation til nærmeste leder. Desværre har mange ledere for travlt med møder og egne opgaver – men en leder skal sætte tid af til sine medarbejdere og være der for medarbejderne. Og når relationen er dårlig går det naturligvis ud over arbejdsglæden.

Husk derfor: Start med din egen arbejdsglæde, gå foran og vær det gode eksempel., vis at du er passioneret og vær for alt i verden autentisk.

For begge gælder måden du kommunikerer på. Den er altafgørende for din relation til medarbejderen. Når du kommunikerer skal du gøre det i det rigtige tone, klart og tydeligt – både i skrift og tale. Mangel på god kommunikation medfører usikkerhed blandt medarbejderne – de ved simpelthen ikke hvad deres opgave er og er ikke med på hvad den fælles kurs er. Kommuniker både ofte nok, og rettidigt!

5 Travlhed

Specielt i travle perioder er kommunikation fuldstændig essentielt – det samme gælder i forandringstider. Ofte ser vi ledere der er så pressede, at de ikke lytter til medarbejderne – og ikke er nok til stede, ikke har tid til at hjælpe. De er selv pressede oppefra, og det kommer desværre ofte til at gå ud over både resultater for virksomheden og relationen til medarbejderne.

Selvom der er travlt, kan der sagtens være arbejdsglæde. Specielt hvis du som leder er god til at synliggøre jeres resultater og fokuserer på det I når, frem for kun at kommunikere alt det I er bagud. Det hedder motivation! Lad medarbejderne se at det nytter noget at de knokler, lad dem vide at de skaber fantastiske resultater – meningsfulde resultater – og du har en topmotivet medarbejderskare.

Se mere info om hele undersøgelsen her

Denne artikel har tidligere været publiceret på Lederweb.dk

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar