Åbent seminar “Ledelse med glæde”

Åbent seminar “Ledelse med glæde”

Vi har tidligere haft et ledelsesseminar om ledelse med glæde, og vi gentager succesen dette efterår med at tilbyde et seminar på dansk og et seminar på engelsk.

Seminaret er for dig der, som leder, vil klædes på til at skabe en afdeling eller et team med en masse arbejdsglæde? Forskning viser at glade medarbejdere bl.a. er mere produktive, engagerede, motiverede, modstandsdygtige og langt bedre til at samarbejde. Og som leder har du en kæmpe indflydelse på dine medarbejderes arbejdsglæde.

Studier viser tydeligt at ledelsen har en kæmpe indflydelse på en virksomheds arbejdsglæde. Gode ledere motiverer deres medarbejdere og skaber en kultur med arbejdsglæde, der gør at medarbejderen vil yde en ekstraordinær indsats for arbejdspladsen og for kunderne/patienterne/borgerne. Dårlige ledere skabe I stedet frustration og stress hos medarbejderne, som derved bliver mindre produktive.

Det er vigtigt at du selv – som leder – er glad. Ledere uden arbejdsglæde får medarbejderne til at føle sig dårligt tilpas, og de får sværere ved at nå deres mål og vil have mere tendens til at få stress og udbrændthed.

Om seminaret

Vores seminar er baseret på den nyeste forskning og viden om arbejdsglæde. Det bliver inspirerende og med en masse brugbare værktøjer. I løbet af dagene veksler vi mellem oplæg, dialog, refleksionsøvelser og gruppearbejde.

Seminaret giver dig både viden og værktøjer du skal bruge for at skabe en gladere og mere succesfuld arbejdsplads. Arbejdsglæde kommer ikke af lønstigninger, bonus, frynsegoder og forfremmelser, det kommer af simple men effektive handlinger enhver leder skal kende.

Du vil gå fra seminaret med:

  • Ny viden og inspiration
  • Redskaber du kan bruge til at skabe mere arbejdsglæde
  • En idébank med arbejdsglædeinitiativer
  • En plan for hvad du vil gøre – både for din egen og dit teams arbejdsglæde
  • Energien til at skabe en endnu gladere afdeling/arbejdsplads

Agenda – dag 1

09:00 Introduktion til arbejdsglæde
10:30 Pause
10:45 Ledelse med glæde
12:30 Frokost
13:15 Lederens værktøjskasse
14:30 Pause
14:50 Plan for arbejdsglæden
15:40 Opsummering og afslutning
16:00 Tak for i dag og på gensyn

Agenda – dag 2 (ca. 1 måned senere)

09:00 Erfaringsdeling siden dag 1
10:30 Pause
10:45 Plan for din fremtidige ledelse
12:15 Afslutning
12:30 Frokost

Ledelse med glæde (på dansk) afholdes 22. oktober + 19. november i København
Find en uddybende beskrivelse af seminaret, herunder de enkelte punkter på agendaen her.

Leading with Happiness (på engelsk) afholdes 4. december 2019 + 8. januar 2010 i København
Find en uddybende beskrivelse af seminaret, herunder de enkelte punkter på agendaen her:

Pris

Dkr. 9.600 ekskl. moms per deltager.

Prisen inkluderer:

  • 1 dags seminar + 1/2-dags seminar
  • Morgenmad, frokost samt kaffe/the og vand (begge dage)
  • Hand-outs med praktiske tips
  • Bogen “Ledelse med glæde”
  • Alle slides, videoer og materialer

[price-item item_number=”2″ category=”Seminar”]

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar