Arbejdsglæde i Randers

busbane

En chauffør hos busselskabet Nobina Danmark i Randers har indstillet virksomheden til “Årets Arbejdsplads”.

Ledelsesstilen er blevet mere åben og der bliver lyttet til medarbejderne. Det betyder bl.a. at alle medarbejdere hver dag får en krammer af deres chef. Sådan har det ikke altid været.

Arbejdsmiljørepræsentant (og chauffør) Svend Åge Jespersen udtaler til Videncenter for Arbejdsmiljø at det var en stil, man skulle vænne sig til. Men nu føler alle sig velkommne, og føler sig set og hørt.

Det er trafikchef Henrik Westh Jacobsen, der har indført den nye ledelsesstil hos Nobina Danmark. Han har forstået hvor vigtigt det som leder er, at have fokus på både kunder og medarbejdere. Når medarbejderne mødes med respekt, får feedback, ros og udviklingsmuligheder, føler de nemmere at de er med til at skabe resultater for virksomheden – og det giver arbejdsglæde. Og når medarbejderne er glade smitter det af på kunderne – i dette tilfælde passagererne. Det har også medført at de har færre problemer, såsom vold og trusler samt færre klagesager fra kunderne – og det må man da sige er et tydeligt bevis på at glæden smitter af på passagererne. Før klagede folk over chaufførerne, i dag handler klagerne i stedet om utilfredshed med køreplanen.

“Min personlige tilgang er, at ledelsen skal være synlig, åben og tilgængelig. Vi skal ikke forskanse os bag en lukket dør”, siger Henrik Westh Jacobsen. Han ved at selskabets ansigt udadtil er chaufførerne og at de er afgørende for om Nobina Danmark har succes eller ej. Sygefraværet er også klart forbedret. Der er nu næsten sket en fordobling af antallet af langtidsfriske – og vi ved alle hvor dyrt det er for en virksomhed at have et højt sygefravær. Så den nye ledelsesstil kan aflæses på bundlinjen.

Som Thyra Frank, der på det tidspunkt var plejehjemleder, engang sagde:  “Medarbejderne er mit guld, og jo gladere de er for at gå på arbejde jo bedre får mine beboere det”. Det har de forstået hos Nobina Danmark. Når ledelsen opdager at medarbejderne er altafgørende for virksomhedens succes – får det sat skub i en smittende bølge, glade medarbejdere, glade kunder, trofaste kunder og dermed bedre bundlinje.

Læs hele artiklen fra Videncenter for Arbejdsmiljø her

Relateret læsning:

Hvis du vil læse en spændende bog om netop dette emne, kan jeg anbefale “The Service Profit Chain” af James L. Heskett, W. Earl Sasser og Leonard A. Schlesinger. Bogen er baseret på meget grundig forskning og et kæmpe talmateriale, og dokumenterer, at den bedste måde at skabe økonomisk overskud og vækst i et firma er, at have glade ansatte.

TheServiceProfitChain

 

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar