Nedsæt et arbejdsglædeudvalg

Nedsæt et arbejdsglædeudvalg

I marts måned i år startede jeg et arbejdsglædeforløb med en afdeling på ca. 80 medarbejdere. Vi startede forløbet med en workshop for alle ledere, og efterfølgende en kick-off dag for alle medarbejdere. Det var på forhånd besluttet, at der skulle nedsættes et arbejdsglædeudvalg, med repræsentanter fra alle sektioner/teams. Det skulle naturligvis være på frivillig basis, og arbejdet ville ligge i arbejdstiden. Vi annoncerede arbejdsglædeudvalget på kick-off, og heldigvis blev pladserne i udvalget hurtigt besat.

Når man starter et arbejdsglædeudvalg skal ledelsen gøre sig nogle overvejelser. F.eks. tidsforbrug og ressourcer. Vi anbefaler altid at give udvalget et lille budget at arbejde med, så de ikke skal bede om penge til en masse småting. Det er ikke udvalgets opgave at gøre andre glade, men de er tovholdere på en masse initiativer, som indrager deres kolleger.

Forløb indtil videre

De første møder i arbejdsglædeudvalget deltog jeg i. Her hjalp jeg dem med at forstå deres arbejde, gav dem inspiration til arbejdsglædeinitiativer og sidst med ikke mindst, hjalp dem med at få lavet en struktureret plan.

Der var masser af gå-på-mod i udvalget, og de gik selv i gang med at beslutte hvilke arbejdsglædeinitiativer der skulle med i deres endelige årsplan. De besluttede nemlig at lave en plan for resten af året.

Nu skriver vi september måned, og arbejdsglædeudvalget har gjort et fantastisk stykke arbejde. De er kommet op med en masse kreative idéer, små ting som ikke koster en formue, men som har bragt smil på fleres læber. F.eks. små anerkendende komplimenter, man kunne give hinanden, synlige plakater m.m. Der er ingen tvivl om, at det har hjulpet alle i afdelingen, med at huske på arbejdsglæden.

Her er deres sidste nye påfund. En lille besked som blev lagt på alles arbejdsplads – sammen med 3 stk Dumle.

En sød hilsen fra Arbejdsglædeudvalget

Arbejdsglædeudvalget har fået tilbuddet om at finde nye kolleger der kan tage deres plads i 2023. Men de ønsker alle at fortsætte et år mere :-) Nu går det jo lige så godt, og der er blevet en masse erfaring rigere. Jeg ser frem til at mødes med gruppen, og få lagt en årsplan for arbejdsglæden i 2023.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om vores forløb med arbejdsglædeudvalg her. Vi anbefaler at det kombineres med et forløb med lederne også, så det bliver et fælles ansvar at løfte/fastholde arbejdsglæden. Du er også velkommen til at tage fat på os så vi kan tale om mulighederne.

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar