Teambuilding der ikke bygger teams

Firmaet Alarm One Inc. sælger tyverialarmer til private hjem i Californien og her for et par år siden arrangerede de et team-building event, hvor de forskellige salgsteams skulle dyste mod hinanden. Efter hård konkurrence blev vinderne og taberne fundet og nu blev det for alvor “sjovt”: Vinderne fik lov til at håne taberne, kaste kager efter dem, made dem babymos, gi’ dem ble på og smække dem bagi med skilte med konkurrenternes logo. Formålet var at skabe bedre samarbejde og mere teamwork – i stedet fik firmaet en retssag på halsen og blev dømt til at betale 1,5 mio. $ i erstatning til en medarbejder.

Så galt går det heldigvis sjældent herhjemme, men danske arbejdspladser bruger stadig enorme mængder tid og penge på teambuilding events af enhver slags – og mange af de ressourcer er formodentlig spildt. En ny undersøgelse blandt 2600 repræsentativt udvalgte HK-medlemmer placerer teambuildingkurser lavest på listen over ting der giver trivsel og arbejdsglæde. Og det er lige meget om det er trommecirkler, tømmerflådebygning, latterkurser eller natorienteringsløb du sender dine folk ud i – ofte bliver den samlede effekt på teamwork, arbejdsglæde og performance negativ.

Lad mig gøre det helt klart: Jeg er ikke imod teambuilding events generelt. De har absolut deres berettigelse på en moderne arbejdsplads, men næste gang I planlægger sådan et, skal I sørge for at leve op til 4 ting.

1: Indholdet skal matche deltagerne. Det er muligt at chefen er ivrig maratonløber, men det garanterer langt fra, at medarbejderne kan bruge et motionsløb til noget. Indholdet i jeres event skal ikke bare være sjovt for nogle få, det skal matche virksomhedens konkrete situation samt deltagernes alder, fysiske form og interesser.

2: Det skal altid være muligt at sige fra. En medarbejder fra Dansk Erhverv(!) fortalte i en artikel i 24timer om en tillidsøvelse, hvor hun skulle knække en pil med halsen – og stole på sin kollegas ord om, at den ikke var farlig. Hun siger: “Det var enormt grænseoverskridende. Det gik over min personlige grænse og gav mig ikke mere tillid til min kollega i faglige sammenhænge.” De fleste medarbejdere oplever, at de SKAL deltage i selve dagen og oplever et pres for at deltage i alle øvelserne undervejs og dermed ender eventet med at blive ubehageligt og grænseoverskridende. Gør det helt klart, at deltagelse er frivillig og at alle til hver en tid kan sige fra.

3: Fokuser på samarbejde frem for konkurrence. Det er en smule ironisk, at man gerne vil have folk til åbent at samarbejde, dele viden og hjælpe hinanden – og derfor sætter dem til at konkurrere benhårdt mod kollegerne. Faktum er, at konkurrence langt fra er en god oplevelse for alle og at det netop bringer de værste sider op i mange mennesker. Samtidigt viser psykologiske forsøg, at de fleste mennesker performer ringere i konkurrencer end de gør normalt. Derfor får dine medarbejdere meget mere ud af teambuilding-processer, der kræver samarbejde end konkurrence.

4: Overfør læringen til arbejdsdagen. I har sikkert travlt – hvem har ikke det – og nu river I en dag ud af kalenderen til teambuilding. Hvis ikke du kan garantere, at den investering i tid kommer igen i form af bedre samarbejde, højere performance og mere arbejdsglæde, så er tiden spildt. Samme artikel i 24timer citerer organisationspsykolog Morten Novtrup Henriksen fra Syddansk Universitet for dette: “…medarbejderne bliver ikke bedre til at løse opgaverne i afdelingen af at have siddet i en skov og bundet et tov – det er meget sværere end som så at overføre læring mellem to så vidt forskellige kontekster.” Og ingen synes det er sjovt at spilde sin tid.

På den måde sikrer I, at team-buildingen bliver en god oplevelse for alle og at den er med til at skabe mere arbejdsglæde og bedre resultater. Og hvis ikke den gør det, er det spild af tid, penge og energi.

Denne artikel er oprindelig bragt som klumme i JyllandsPostens ledelsessektion.

Din mening

Er du enig i de 4 krav til god teambuilding? Har vi glemt noget? Hvordan foregår den slags hos jer – bidrager det til arbejdsglæden eller er det spild af tid? Skriv en kommentar her nedenfor, vi vil meget gerne høre din mening.

Skrevet af alexander

Alexander stiftede Arbejdsglæde nu i 2003 og er en af verdens førende eksperter i emnet. Han har skrevet 5 bøger om arbejdsglæde og holdt hundredevis af foredrag i næsten 50 lande.

9 kommentarer

 1. Jeg er helt enig i de fire forudsætninger – især den sidste ligger mig meget på sinde. Det kommer dog an på formålet med eventen:
  Er det for at give medarbejderne en sjov oplevelse som bonus eller skabe loyalitet i forhold til arbejdspladsen, så kan visse arrangementer uden relation til arbejdet give mening.
  Men er formålet at skabe bedre samarbejde, mere arbejdsglæde og dermed øge performance, så dur det ikke at sejle i kano eller bowle. Glæden kan være stor på bowlingbanen, men vil for et gennemsnitsteam være uændret næste morgen tilbage på pinden – eller i hvert fald ugen efter.

  Som konsulent brænder jeg for at afholde teamudviklingsseminarer med fokus på arbejdsopgaverne, og den måde teamet mener de bedst kan løse disse sammen. Det kan f.eks. være:
  – at beslutte eller revidere interne spilleregler for samarbejde, kommunikation og beslutninger
  – at blive enige om nye måder at organisere arbejdet på
  – at få indblik i forskellighederne i teamet og de udfordringer og muligheder det giver
  – at lave en fælles vision for den gode arbejdsdag – og en plan som får teamet derhen.

  Det er indhold og læring som er direkte koblet på den arbejdsdag, som medarbejderne skal tilbage til dagen efter. Og jeg oplever, at det giver teamet et løft i arbejdsglæde OG performance.

  Jeg vil gerne tilføje et 5. krav – eller en mulighed: At medarbejderne involveres i planlægningen af teamseminaret. Det betyder ikke, at der er frit valg på alle hylder. Udover budgettet må ledelsen udstikke rammerne, herunder formål og gerne også hvor stor en andel af programet, der skal være direkte arbejdsrelateret. Jeg tror på involvering som ledelsesstil – og det gælder også, når teamkolleger skal bruge en dag sammen væk fra skrivebordet eller produktionen.

  Pia Markersen
  Selvstændig coach og HR-konsulent

 2. Jeg er helt enig i de 4 punkter. En temabuildingseance kan aldrig være en færdigstrikket hyldevare men skal skræddersys til gruppen og de problemstillinger/mål der er i spil. Kunsten er at lave en god dag for alle – vel at mærke en dag, der ikke blot er sjov og hygge – men som giver værdi. Det opnår man bl.a. via gode dialogøvelser, hvor deltagerne med support fra facilitator på en konstruktiv facon kan få diskutteret de temaer omkring opgavefordeling, samarbejde, adfærd m.v., der ikke er gives tid til eller er “for svært” i dagligdagen. Det må gerne være kombineret med mårettede aktivitet/øvelser – men pointerne og udbyttet skal uddybes, debatteres, evalueres – og kunne kobles til dagligdagen. Noget af det vigtigste (som jeg ikke synes fremgår så tydeligt af de 4 punkter) er overførslen til daglig praksis – og den opfølgning på proces og fremgang – herunder evt. nye temaer/problemstillinger som skal planlægges og pågå løbende fremover.
  Julie Thorup, HR Partner i ISS Facility Services

 3. Hej Alexander.
  Jeg tænker lidt når jeg læser denne artikel at, af at du normalt lever af at sprede glæde blandt folk så er denne noget negativt rettet mod teambuilding branchen ???

  Jeg er tildels ret enig i dine synspunkter / Krav og er dog ikke nevøs når hk medlemmer sætter teambuilding nederst på listen, da begrebet teambuilding bliver brugt i mange sammenhænge, hvor det egentligt ikke handler om at builde et team, men bla. at ryste medarbejdere sammen.
  I Green Adventure kalder vi det teambuilding for sjov, så det tydeligt fremgår at dette er et ryste, hygge og socialt arrangement, hvor deltagerne ikke nødvendigvis får noget med hjem, andet ind at kunne sige hej til kollegaerne og rent faktisk vide hvem de siger hej til : )

  Grænseoverskridende øvelser og aktiviteter builder ikke teams, men er måske mere en personlig udfordring, hvilket kan give noget på det personlige plan.
  Det er vigtigt for os at alle kan deltage i de aktiviteter, der bliver sat op for deltagerne, og der skal altid kunne siges fra, hvis deltageren på en eller anden måde føler sig utryg ved aktiviteten/øvelsen.
  Men selvfølgelig synes jeg at deltagerne, skal stille op til et teambuilding kursus, da det jo er en del af deres arbejde, og hvem ved måske kunne det blive givende og sjovt.

  Konkurrence kan være med til at øge motivationen, hvis det bliver præsenteret ordentligt, nogle er konkurrence mennesker andre er ikke, sådan er det også ude på arbejdspladserne, og for mig handler det bla. om at deltagerne spotter hinandens ressourcer, for senere at kunne gøre brug af dem.
  Men helt klart, ligger fokus på samarbejde og kommunikation, frem for hvem klare øvelsen hurtigst.
  Eksemplet ovenfor er jo også lidt ekstremt, hvilket jeg håber forekommer meget sjældent i branchen.

  Overføring af læring er jo nok det mest vigtige punkt, og det er nok her teambulding får super meget skæld ud.
  Hvis deltagerne ikke har evalueret og i den evaluering været omkring, “hvad kan jeg så bruge denne læring til hjemme i virksomheden” ja så siger man nok som Morten Novtrup Henriksen.
  Det er jo en proces, som ikke kun forgår i “skoven” men også i høj grad i virksomheden.

  Vi kan sikkert finde mange argumenter for at det ene er bedre ind det andet, der er jo også et ordsprog for, at det man høre ikke, er så effektivt som det man har i hænderne og prøver af, og det er da skidt for dem der kun holder foredrag om teambuilding og arbejdsglæde.
  Jeg tænker at både det ene og andet kan være super effektivt, hvis det bliver præsenteret og effektueret ordentligt.

  Og ja Pia det 5 krav om at give deltagerne en mulighed for at være med i planlægningen er jeg da med på : )

  Og kan også godt lide dine fokus punkter, som jo netop er det der er med til at flytte medarbejdere, teams, afd. og virksomheder i den retning de gerne vil.

  Mange glædelige hilsner
  Stanley Schmücker
  Green Adventure

 4. Pia: Kanon overvejelser – og jeg synes dit 5. krav er superrelevant.

  Julie: Helt enig!! Og opfølgning bagefter (hjemme på arbejdspladsen) kunne passende være det 6. krav :o)

  Stanley:Hvis teambuilding, som det gennemføres på danske arbejdspladser i dag, er så fantastisk, hvorfor er det så sidst på HKernes liste over ting, der giver arbejdsglæde?

  Det fortæller mig, at der er noget der kan gøre bedre og det har jeg givet mit bud på her.

 5. Hej Alexander.
  Jeg tror at det er fordi at teambuilding for mange er et vidt begreb bla. som Pia også skriver tror folk at teambuilding er bowling og kanoroning, hvilket jo ikke giver en værdifuld effekt, i forhold til at flytte, noget på en virksomhed.
  Begrebet teambuilding er blevet meget populært, og bruges i flæng, derfor tror jeg at der er 2500 hk medarbejdere der sætter teambuilding nederst på listen.

  Og Julie, jep det er vigtigt at skræddersy arrangementerne til den målgruppe, der skal faciliteres, ellers mister man nogen undervejs.

  Og der er da ikke noget som følelsen af et arrangement der bare er gået godt, har flyttet noget og deltagerne går glade og tilfredse hjem……. Teambuilding er da fantastisk :)

  Venlig hilsen
  Stanley Schmücker
  Green Adventure
  Green Adventure

 6. Hej.

  Jeg har selv deltaget i et teambuilding og i et arbejdesgælde projekt. Den store forskel jeg ser er at teambuilding typisk er en til to gange og arbejdesglæde er en proces der ikke stopper, med har hyppige påmindelser / indslag i hverdagen.

  Teambuilding siger: find dine grænser / din frygt og overskrid / udfordre dem.
  Fokus er på personlig udvikling.

  Arbejdsglæde siger: find dine styrker / resurser og brug dem.
  Fokus er på samarbejde og kompetence udvikling.

  Jeg er KLART til den sidste, i min virksomhed har arbejdesglæde projektet flytte langt flere medarbejdere en de utallige andre forsøg gennem årene, og gør det fortsat.

  John Ørnebjerg, Solar.

 7. Hej John.
  Så er det ikke teambuilding du har været på, det lyder som om at du har skullet overskride grænser og mange andre ting.
  Dette har ikke noget med at styrke sammenhold, lærer hinandens ressourcer at kende, samarbejde og kommunikerer, så igen en fejl fortolkning af teambuilding i min verden.

  Jeg var til det mest fantastiske foredrag med Arne Nilson, alle var helt oppe og ringe efter foredraget og vi talte om det et par uger efter, men da der ikke var løbende opfølgning fadede det ligesom langsom ud.
  Det er det samme med teambuilding, hvis de aftaler og planer deltagerne i fællesskab ikke bliver løbende evalueret, rettet til og diskuteret, så er der heller ikke værdi i teambuilding.
  Hvis virksomheden handler på forløbet og processen, får den meget værdi, også i fremtiden i virksomheden.

  Venlig hilsen
  Stanley Schmûcker
  Green Adventure

 8. Teambuilding Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

  Teambuilding er “opbygning af samarbejdet i et team”. Forudsætningerne er derfor at der er et team og der er tale om en eller anden form for aktivitetet (passiv som aktiv). Teambuilding kan derfor ikke dyrkes alene. Målgruppen for teambuilding er også typisk organisationer. Aktiviteten kan være organisationsnære aktiviteter, men ofte også aktiviteter der omhandler aktiviteter udenfor organisationens virkeområde, fx samarbejdsøvelser, spil, konkurrencer, leg, rollespil. I praksis bruges ordet “teambuilding” bredt om alt fra bowling, rapelling og andre individuelle øvelser til omfattende samarbejdsøvelser med efterfølgende refleksion.

 9. Jeg har ikke svaret på hvad der fungerer bedst, men kan kun tale fra egen erfaring på hvad folk bestiller og hvad de giver tilbage som respons på dette. Og her det ofte de aktiviteter med en form for konkurrence der giver bedst respons og som folk bestiller. Men mon ikke man skal have med i overvejelserne, at det er ekstremt individuelt hvad folk får ud af diverse aktiviteter? Jeg synes det kan være lidt ensporet at sige at alle teambuildingaktiviteter med konkurrencer er dårlige. Kan det ikke ryste et team sammen at man er med i fællesskabet om at vinde over et andet hold? Vi har f.eks. folk fra én afdeling i et firma der kæmper mod et andet, og der vil jeg da til enhver tid påstå at afdelingerne bliver mere sammentømret.

Skriv en kommentar