Arbejdsglæde på byggepladsen giver succes

Ingeniøren fortæller om et eksperiment på to danske byggepladser, hvor de gjorde ekstra meget ud af, at involvere medarbejderne. Og det gav bonus på bundlinien:

Gudenåcentret blev afleveret to måneder før kontraktens afleveringsdato med et slutresultatet, der er anslået til at ligge fem-ti procent over det budgetterede og med nul mangler. Også Guldregnen-projektet blev afleveret til tiden med et slutresultat, der lå en-tre procent over det estimerede og nul mangler.

Hertil kommer, at sygefraværet var nede på henholdsvis 0,79 pct.og 0,8 pct. – temmelig langt fra de 4,3 procent, der gælder for byggebranchen generelt, og de 3,2 pct., som Hoffmann normalt opererer med.

Hvad har de konkret gjort? Det er ikke lige frem rocket science:

Kimen til det gode arbejdsmiljø bliver sået i begyndelsen af hvert byggeprojekt, hvor der bliver holdt en workshop om arbejdsmiljø. Her fortæller Hoffmann om sine krav til et godt arbejdsmiljø, f.eks. at man taler pænt til hinanden, rydder op og tager hensyn. Og så bliver håndværkerne også selv bedt om at spille ind med deres ønsker og krav.

Og senere bliver medarbejderne inddraget i projektet:

»Vi har valgt at involvere alle, i stedet for at der kun er to-tre stykker, som hører, hvad der bliver sagt, for mange gange kan mester have en tendens til ikke at få formidlet tingene ud på pladsen.«

I dag er de traditionelle møder derfor erstattet af to ugentlige runderinger på byggepladsen, hvor to-tre håndværkere krydser fejl, mangler og obs-punkter af på et skema og tager fotos. De bliver så fulgt op af et ugentligt frokostmøde for alle håndværkere, hvor de får en generel orientering om de to gennemgange:

»Alle er med, får samme information og kan tale med om, hvad vi kan gøre bedre. Vi sørger også for at nævne de positive ting, f.eks. hvis nogen har lavet en ekstraordinær afskærmning, eller kablerne er rigtigt hængt op,« fortæller Palle Priska.

Genialt! Læs hele artiklen her.

Din mening

Hvad tænker du? Bliver du involveret i processerne på din arbejdsplads? Hvad betyder det for dig, når du bliver hørt – eller når du ikke bliver det? Skriv en kommentar her, vi vil gerne høre din mening.

Skrevet af alexander

Alexander stiftede Arbejdsglæde nu i 2003 og er en af verdens førende eksperter i emnet. Han har skrevet 5 bøger om arbejdsglæde og holdt hundredevis af foredrag i næsten 50 lande.

Skriv en kommentar