Arbejdsglæde er afgørende for produktiviteten

Arbejdsglæde er meget afgørende for at holde sygefraværet nede og produktiviteten i top, viser beregninger Cowi har lavet for LO.
Se hele rapporten her (pdf-fil)


Hvis du har arbejdsglæde og sørger for at have gode relationer til dine kolleger vil sygefraværet falde drastisk!
Det ses meget tydeligt i Cowi’s rapport hvor vigtige disse 2 faktorer er, langt vigtigere end f.eks. indflydelse på arbejdsopgaver, mobning, udbrændthed m.m. Sygefraværet øges hvis ansatte oplever disse ting, men det øges mærkbart hvis de mangler arbejdsglæde eller hvis de ikke har det godt med deres kolleger.

Hvis ansatte mangler arbejdsglæde eller gode relationer til kollegerne er sygefraværet 4,8 gange større. Det koster firmaerne rigtig mange penge! I rapporten dokumenteres at 1/3 af det samlede sygefravær skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø (som de omtaler det) – i alt ca. 37 mia kroner om året. Og det er da en slags penge… Hvis virksomhederne rundt omkring i Danmark begynder at investere i de ansattes arbejdsglæde, vil sygefraværet falde, produktiviteten stige og virksomheden vil tjene flere penge.
Konklusionen er (heldigvis): Det kan svare sig at investere i arbejdsglæde!

Så meget forøges sygefraværet ved forskellige psykiske arbejdsmiljøbelastninger:

Ansatte, som oplever… Gange (X) forhøjet sygefravær
… lav indflydelse i arbejdet 1,26-2,0
… lav forudsigelighed i arbejdet 1,29
… ubehagelige drillerier/mobning (kvinder) 1,4
… ubehagelige drillerier/mobning (mænd) 1,7
… høj grad af udbrændthed 2,5
… ringe balance mellem arbejde og fritid 3,0
… utilfredshed med indholdet i deres job 3,1
… ingen mulighed for at bruge deres evner i praksis 3,4
… ingen spændende arbejdsopgaver 3,8
… manglende glæde ved at gå på arbejde 4,8
… dårligt socialt forhold til kolleger 4,8

Kilde: Cowi (nov 2010), “Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller”

Skrevet af Arlette Bentzen

Arlette er certificeret i positiv psykologi og har mange års erfaring som underviser og foredragsholder og har været en del af Arbejdsglæde nu siden 2010. Arlette får arbejdsglæde af at flytte mennesker og når der opstår ny energi hos den organisation hun har arbejdet med.

Skriv en kommentar