Et spørgsmål til dig: Ledelse og arbejdsglæde

Jeg har at spørgsmål til dig!

Jeg har en del foredrag på bedding hvor jeg skal tale for ledere om arbejdsglæde. Der fortæller jeg altid om, hvad der giver ledere arbejdsglæde, og hvordan de kan gøre deres ansatte glade.

Jeg understreger også, at arbejdsglæde bør være enhver leders første prioritet! At det bedste man kan gør for sit eget arbejdsliv, for sin ansatte OG for virksomhedens resultater er, at sørge for at arbejdsglæden er høj. For når arbejdsglæden er der, følger automatisk mere innovation, produktivitet, kundeservice, forandringsevne, gennemslagskraft, motivation og energi. Det har jeg skrevet mere om i denne klumme i JyllandsPosten.

Men hvad synes du, er det vigtigste en leder skal vide om arbejdsglæde? Hvordan hænger ledelse og arbejdsglæde sammen? Hvad er det bedste en leder kan gøre, for at skabe arbejdsglæde?

Skriv en kommentar her nedenfor – jeg vil meget gerne høre din mening!

Skrevet af alexander

Alexander stiftede Arbejdsglæde nu i 2003 og er en af verdens førende eksperter i emnet. Han har skrevet 5 bøger om arbejdsglæde og holdt hundredevis af foredrag i næsten 50 lande.

5 kommentarer

 1. For at være glad skal man føle sig fri og tryg, og det er man hvis:
  – Man selv virkelig vil det, man som medarbejder skal
  – Man kan bidrage til arbejdet uden frygt

  For eksempel (jeg brainstormer lige på løst og fast):

  – At ville det man skal kræver bla
  – – At man er nyttig
  – – At man leverer resultater.
  Lederen sørger for at man er et sted hvor man kan netop det.

  – At arbejde uden frygt kræver bla
  – – At lederen arbejder uden straf og reprimander
  – – At man har en realistisk opgave
  – – At alt er tilladt (stol på din evne til at vælge medarbejdere der kan skelne rigtigt fra forkert)

  – leder og medarbejder skal have valgt hinanden. Det er vigtigt at arbejde for en chef man kan lide – og lederen skal meget hurtigt vælge folk fra der ikke passer i organisationen

  – medarbejderen skal selv vælge sin opgave, sin arbejdstid, sit arbejdssted, men skal ikke føle sig fanget af sin på denne måde opnåede frihed: Som medarbejder i en stor organisation har man en begrænset kunnen og et begrænset ansvar, og det skal være ok at man begrænser sin indsats og sit ejerskab. Lederen skal sørge for resten. I mindre organisationer, især i opstart, er der nok ikke noget bedre end totalt kollektivt ansvar, hvis man skal dyrke arbejdsglæden.

  – Lederen skal skabe spændende muligheder, som medarbejderne kan blive tændt af og dermed selv tilslutte sig.

  – Lederen skal være modig og stærk nok til at fyre dem der ikke kan blive glade i organisationen.

  – Lederen må ikke sætte grænser for medarbejderne – hun må finde grænserne i sig selv. Der er ikke noget værre som medarbejder end at være bange for chefens kritik, som man ofte umuligt kan forudsige. Det skaber frygt og tavshed.

  bla bla bla……der er meget mere, men mon ikke du selv har sagt det meste?

 2. En leder skal vide, hvad der skaber arbejdsglæde:

  Det handler om bevidsthed om, hvad der skaber arbejdsglæde for medarbejderne og ikke mindst respekt for, at medarbejderne har forskellige grænser og værdier.

  En leder skal kende sammenhængen mellem arbejdsglæde og kultur. At arbejde med arbejdsglæde er et arbejde med virksomheden, organisationen eller afdelingens kultur eller subkultur. At arbejde med kulturen kræver kendskab og analyse af den kultur som gælder nu – og ikke mindst en vision for, hvilken kultur som skal kendetegne organisationen/afdelingen i fremtiden.

  Kultur i denne sammenhæng er holdning, adfærd, værdier… som jo i høj grad er præget af arbejdsglæde elementerne.

  Hvordan hænger ledelse og arbejdsglæde sammen:

  Ledelse og arbejdsglæde hænger i høj sammen. Arbejdsglæde skaber gladere medarbejdere… ledelse af glade medarbejdere er alt andet lige lettere.
  Glade medarbejdere performer bedre, har større loyalitet overfor arbejdsgiveren – kæmpe plus i et presset arbejdsmarked og ikke mindst, glade medarbejdere skaber gladere kunder.

  Sammenhængen mellem ledelse og arbejdsglæde afspejles af, at arbejdet med arbejdsglæde starter et sted… hos lederen… lederen skal signalere, at det er OK at bruge tid på arbejdsglæde, på hinanden. Lederens adfærd har stor betydning for gruppen – gruppens adfærd særligt i nye/unge organisationer vil i høj grad afspejles af lederens adfærd.

  Lederen har endvidere et stort ansvar i, at synliggøre de resultater, som medarbejderne levere. Særligt hvis kapaciteten er mindre end arbejdsbyrden er det særdeles vigtigt, at holde fokus på indsatsen. Hvis der ydes mere end det, som er fastsat som normal dagsnorm skal lederen give ros og anerkendelse – uanset at de overordnede mål ikke er opfyldt.

  Synliggørelsen af resultaterne skal endvidere bidrage til, at medarbejderen før en følelse af, at gøre en forskel. Gøre en forskel i gruppen og gøre en forskel i forhold til kunden.

  Hvad er det bedste, en leder kan gøre, for at skabe arbejdsglæde:

  Små uventede overraskelser (positive :-)
  Giv ros og anerkendelse
  Fokuser på indsatsen
  Synliggøre mål og resultater
  Skabe rammer for opbygning af sociale relationer
  Tal arbejdsglæde som en del af statusmøder, afdelingsmøder og mussamtaler…
  Spørg – hvad kan jeg gøre… hvor meget arbejdsglæde har du… hvad kan vi gøre…
  Sammenhæng mellem ord og handling… hvis du vil arbejdsglæde som leder… SÅ VIS DET….
  Giv kaffe…
  Lav en arbejdsglædemåling… bed medarbejderne på en tavle en til to uger i træk på en scale fra 1 – 5 at angive, hvor meget arbejdsglæde de har haft den pågældende dag… næste dag kan de møde – se på tavlen – og glæde sig over arbejdsglæden den forgangne dag – eller hvis arbejdsglæde var lav – beslutte sig for, at gøre noget for at øge arbejdsglæden…

 3. For mig er det vigtigste at arbejdet giver mening og at ledelsen giver hver enkelt medarbejder mulighed for at yde sit bedste. Motivation og arbejdsglæde kommer ikke af flotte kontorer og god mad til frokost. Det kommer af et arbejde, som man brænder for, fordi det gør en forskel for de mennesker man betjener. Lederen behøver ikke at bruge alle mulige smarte motivationstricks. Det der tæller er at medarbejderne har den frihed og de rammer7redskaber der skal til for at de yder deres bedste. Resten er udenomsværker.

 4. Det man har talent for og er god til, er man som oftest også glad for at udføre. Især hvis man får opmærksomhed og opmuntres, fx af sin leder eller sine kolleger. Det skaber grobund for personlig udvikling, og er det helt centrale i arbejdsglæde.

  I samarbejdet med andre har klimaet (den interne interaktion) ligeledes stor betydning. Man stimuleres i et positivt arbejdsmiljø, og det modsatte i et negativt. Her kan en arbejdsglædeproces være en god investering, hvis den resulterer i en fælles adfærdskodeks og følges konsekvent op af ledelsen.

 5. Det med at god mad til frokost ikke giver arbejdsglæde er nok en sandhed med modifikationer. Det giver et godt velvære at sidde sammen med gode kolleger og indtage sund mad og drikke.
  Derudover skal der også være andre åndehuller på arbejdspladsen. Det skal være et must at holde pauser sammen, og en leder skal holde pauser sammen med medarbejderne og vise dem, at det er nødvendigt og forfriskende med pauserne.
  Hvis man er i et konsulentfirma, hvor folk render ud og ind ad dørene mere eller mindre hele tiden, er det særlig vigtigt at aftale tidspunkter, hvor der skal være fælles pauser.
  En leder skal sørge for at være initiativtager til at skabe samlingspunkter, som kan dreje sig om alt muligt – ikke kun effektiviteten og bundlinien (i det offentlige regi: hvordan sparer vi mest muligt).
  Samlingspunkterne kan netop handle om at være glade og fornøjede sammen -både under udførelsen af arbejdsopgaverne og i øvrigt, og medarbejderne kan sagtens skaffe idéerne til, hvordan dette kan foregå.
  Medarbejderne bliver nemlig glade, når ledelsen tager dem med på råd om, hvordan man skaber en glad arbejdsplads.
  Arbejdet skal være en kilde til glæde, for ellers giver det ingen mening at bruge sin tid på det.

Skriv en kommentar